Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Gruppo Bimbo protestą Nr. PTZ-330 dėl atsisakymo suteikti apsaugą Lietuvos Respublikoje pareiškėjo Dochirnie pidpryiemstvo „Kondyterska korporatsia „ROSHEN“ prekių ženklo „ROSHEN BIM BOM“ tarptautinei registracijai Nr. 1305868.

Suinteresuotas asmuo proteste nurodė, kad ginčijamo prekių ženklo registracija neatitinka Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimų.

Suinteresuoto asmens Europos Sąjungos prekių ženklas „BIMBO“ registracija Nr. 005172556 šalia 5, 31 klasių prekių yra registruotas 30 klasės prekėms. Užprotestuotas prekių ženklas – „ROSHEN BIM BOM“, tarptautinės registracijos Nr.1305868, registruotas 30 klasės prekėms.

Ginčijamų ženklų vizualus, fonetinis ir semantinis palyginimas

Lygindamas prekių ženklus „BIMBO“ ir „ROSHEN BIM BOM“, Apeliacinis skyrius pažymėjo, kad bendras ženklų sukuriamas įspūdis yra skirtingas. Tai lemia nevienodas žodinių elementų skaičius, jų struktūros, išdėstymo ženklų kompozicijose skirtumai. Apeliacinis skyrius taip pat nurodė, kad grafiniai elementai ženkluose yra skirtingi pagal savo pobūdį bei vietą ženklų kompozicijose.

Ginčo nagrinėjimo metu išsiskyrė šalių pozicijos dėl ginčo ženkle esančio žodinio elemento „ROSHEN“ vertinimo. Apeliacinio skyriaus nuomone, nagrinėjamu atveju žodinis elementas „ROSHEN“ yra reikšmingas ženklo kompozicijoje, kadangi atlieka savarankišką vaidmenį, kurį vartotojas gali suvokti ir atskirai, nurodantį šiuo ženklu žymimų prekių konkrečią komercinę kilmę, tokiu būdu eliminuojant ženklų supainiojimo galimybę.

Lygindamas fonetiškai ženklus „BIMBO“ ir „ROSHEN BIM BOM“, Apeliacinius skyrius padarė išvadą, kad jie taip pat nėra panašūs.

Vertindamas ženklus pagal semantinį kriterijų, Apeliacinis skyrius sutiko su suinteresuoto asmens pateiktu vertinimu, jog vidutiniam Lietuvos vartotojui ženklus sudarantys žodiniai elementai neteikia jokios konkrečios prasmės, todėl semantiškai nelygintini.

Pagal tai, kas išdėstyta, Apeliacinis skyrius padarė išvadą, kad protestuojamas ženklas „ROSHEN BIM BOM“ nėra klaidinamai panašus į ankstesnį suinteresuoto asmens prekių ženklą „BIMBO“.

Dėl ankstesnio ženklo naudojimo įrodymo

Ginčijamo ženklo pareiškėjas pasinaudojo PŽĮ 57 straipsnio 1 dalyje numatyta gynybos priemone pateikdamas prašymą įrodyti ankstesnio ženklo naudojimą.

Nustačius, kad nagrinėjamu atveju nėra suklaidinimo galimybės tarp ginčo ir ankstesnio ženklo, kurio atžvilgiu buvo prašoma taikyti gynybinę priemonę – prievolę įrodyti šio ženklo naudojamą atitinkamam laikotarpiui, ši priemonė tampa nebereikšminga galutiniam rezultatui. Todėl Apeliacinis skyrius nusprendė, kad nėra tikslinga vertinti ir spręsti pagal į protestą pateiktus suinteresuoto asmens įrodymus, ar ankstesnis ženklas „BIMBO“ buvo naudojamas iš tikrųjų atitinkamu laikotarpiu.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Apeliacinis skyrius nusprendė protestą atmesti ir suteikti apsaugą Lietuvoje ženklo „ROSHEN BIM BOM“ tarptautinei registracijai Nr. 1305868.

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas bus paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2023 m. kovo 10 d.).