Kolektyvinio administravimo organizacijos

Kolektyvinis teisių administravimas yra itin svarbus autorių teisių turėtojams įgyvendinant savo teises.

Kolektyvinio administravimo organizacijos (toliau – KAO) veikia kaip tarpininkės tarp teisių turėtojo ir teisių naudotojo. KAO vietoj teisių turėtojo suteikia licencijas, palengvina teisių įgyvendinimą teisių turėtojui ir kūrinių prieinamumą naudotojui. Kolektyviai administruojamos dvejopo pobūdžio teisės: išimtinės autorių teisės į kūrinius ir autorių turtinės teisės į atlyginimą.

Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas neprivalomai taikomas šiose srityse:

Įgyvendindamas šias teises autorius gali pasirinkti, ar savo teises nori įgyvendinti kolektyviai ar individualiai.

 • muzikos ir literatūros kūrinių viešas atlikimas;
 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų transliavimas, retransliavimas ar kitoks viešas paskelbimas (įskaitant foninę muziką);
 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimas ir padarymas viešai prieinamų kompiuterių tinklais (įskaitant internetinių muzikos paslaugų teikimą);
 • meno, literatūros ir muzikos kūrinių, rankraščių perpardavimas;
 • muzikos ir literatūros kūrinių atgaminimas garso įrašais;
 • literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių atgaminimas audiovizualiniais įrašais;
 • kūrinių, gretutinių teisių objektų ar jų kopijų nuoma ir panauda, išskyrus kompiuterių programas ir duomenų bazes;
 • dailės, taikomojo meno kūrinių, fotografijų, schemų ir brėžinių atgaminimas leidiniuose ar reklaminėje medžiagoje;
 • kūrinių ar gretutinių teisių objektų viešas rodymas.

Kitose srityse kolektyvinis teisių administravimas taikomas privalomai. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas numato, kad kolektyvinis teisių administravimas privalomai taikomas šiose srityse:

 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų kabelinė retransliacija;
 • fonogramų, išleistų komerciniais tikslais, transliavimas, retransliavimas ir kitoks viešas paskelbimas (įskaitant foninę muziką);
 • kūrinių atgaminimas reprografijos būdu (bet kokiu fotokopijavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus, kai atgaminama popieriuje ar kitoje panašioje laikmenoje);
 • knygų ir kitų leidinių panauda bibliotekose;
 • kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimas asmeniniais tikslais.