Topografijos

Kas yra puslaidininkinių gaminių topografijos?

Puslaidininkinio gaminio topografija – tarpusavyje susijusių piešinių, perteikiančių puslaidininkinio gaminio sluoksnių erdvinį išdėstymą, visuma. Kiekvienas piešinys atitinka visą ar dalį sluoksnio vaizdo. Piešinį gali sudaryti standartiniai žymėjimo simboliai, įvairūs sutartiniai ženklai bei kiti grafiniai vaizdai.

Puslaidininkinis gaminys – galutinis arba tarpinis gaminys, turintis vieną ar kelis puslaidininkinės ir vieną ar kelis laidžios arba izoliuojančios medžiagos sluoksnius, sudarančius tam tikrą erdvinį darinį. Šis gaminys atlieka elektroninio įtaiso funkciją arba elektroninio įtaiso ir kitas funkcijas.

Puslaidininkinių gaminių topografijų apsauga

Puslaidininkinių gaminių topografijų apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos puslaidininkinių gaminių topografijų teisinės apsaugos įstatymas.

Teisinė apsauga taikoma tik tokiai topografijai, kuri yra originali, kūrėjo intelektinės veiklos produktas ir nėra naudojama puslaidininkinių gaminių pramonėje.

Išimtinės teisės į topografiją įsigalioja nuo ankstesniosios iš šių datų: pirmojo komercinio topografijos panaudojimo pasaulyje arba paraiškos registruoti topografiją pateikimo Valstybiniam patentų biurui.

Lietuvoje puslaidininkinių gaminių topografijas galima registruoti pateikiant paraišką Valstybiniam patentų biurui. Lietuvoje nėra įregistruota nė vienos topografijos, paraiškų registruoti topografiją taip pat nėra.

Europos Sąjungoje ar tarptautiniu mastu vieninga topografijų registravimo sistema nėra nustatyta. ES ar kitose pasaulio valstybėse topografijos saugomos pagal nacionalinius įstatymus.

Puslaidininkinių gaminių topografijų savininkų teisės ir jų įgyvendinimas

Topografijos savininkas, įgyvendindamas savo išimtines teises, turi teisę leisti arba drausti kitiems asmenims atlikti šiuos veiksmus:

  • atgaminti topografiją bet kokia forma ir bet kokiu būdu;
  • naudoti topografiją ar puslaidininkinį gaminį, pagamintą naudojant šią topografiją, komerciniais tikslais arba importuoti šiais tikslais.

Išimtinės teisės į topografiją galiojimo laikas baigiasi po 10 metų nuo ankstesniosios iš šių datos: kalendorinių metų, kuriais topografija ar puslaidininkinis gaminys, pagamintas naudojant šią topografiją, buvo pirmą kartą pasaulyje panaudotas komerciniais tikslais, pabaigos arba kalendorinių metų, kuriais buvo pateikta paraiška Valstybiniam patentų biurui registruoti topografiją, pabaigos.

Išimtinės teisės nėra absoliučios. Topografijos savininkas negali kitiems asmenims drausti atgaminti topografijos asmeninio naudojimo reikmėms nekomerciniais tikslais, analizės, įvertinimo ar mokymo tikslais, kai kitas asmuo turi pirmalaikio naudojimo teisę ir kt.

Daugiau informacijos apie topografijų registravimo procedūrą, mokesčius, teisės aktus galite rasti Valstybinio patentų biuro tinklalapyje.