Domenai

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Kas yra domenas?

Domenas yra interneto administracinis vienetas, t. y. konkretaus asmens valdoma interneto sritis, kurią identifikuoja unikalus domeno vardas. Naudojamas domeno vardas gali būti svarbiu verslo identifikatoriumi, glaudžiai susietu su intelektinės nuosavybės teisėmis.

Domenų apsauga

Šiuo metu yra per 1,5 tūkst. aukščiausio lygio domenų. Jie skirstomi į valstybės kodo aukščiausio lygio domenus (tokius, kaip .lt (Lietuva), .lv (Latvija) ir kt.) ir bendrinius aukščiausio lygio domenus (tokius, kaip .com, .org, .info ir kt.). Informacija apie visus aukščiausio lygio domenus ir jų administratorius prieinama čia (https://www.iana.org/domains/root/db)

Domenų struktūra, o kartu ir domenų vardų sistema yra hierarchinė – kiekvienas žemesnio lygio domenas yra atitinkamo aukštesnio lygio domeno dedamoji, dar vadinama subdomenu. Pavyzdžiui, domeno vardas .lt identifikuoja aukščiausio lygio domeną. Domeno vardas intelektine.lt identifikuoja antro lygio domeną, įkurtą .lt aukščiausio lygio domene (t. y. intelektine.lt yra subdomenas .lt domeno atžvilgiu).
Domenų vardai naudojami adresavimui internete. Pavyzdžiui, interneto svetainės adresas www.intelektine.lt arba elektroninio pašto adresas info@intelektine.lt yra susieti su domenu, kurio vardas intelektine.lt. Antro lygio domeno vardas, skirtingai nuo elektroninių adresų, visada rašomas be protokolo („https://“ ir kt.) ar serverio („www.“ ir kt.) pavadinimų.

Domeno skiriamąją dalį sudaro skiriamuosius požymius turintys elementai, kurie gali būti bendriniai žymenys arba išskirtiniai žymenys – asmens vardas, pavardė, pseudonimas, juridinio asmens pavadinimas, prekių ženklas, geografinė nuoroda, autorių teisėmis saugomo kūrinio pavadinimas, dalis arba kitas skiriamąjį požymį turintis elementas.

Domenų vardai registruojami specialiuose registruose – WHOIS tipo duomenų bazėse, tvarkomose kiekviename aukščiausio lygio domene. Domenų įkūrimo paslaugas teikia pasirinktame aukščiausio lygio domene akredituoti paslaugų teikėjai. Domenų vardų registracija grindžiama principu „pirmas atėjai, pirmą aptarnavo“ (first come, first served) netikrinant, ar domeno vardas nepažeidžia kito asmens ankstesnių teisių. Todėl domeną įkuriantis asmuo yra pats atsakingas už sudarytą domeno vardą ir dėl jo galintį kilti ginčą.

.lt aukščiausio lygio domeną administruoja Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras. Domeno įkūrimo paslaugai gauti, turi būti kreipiamasi į bet kurį .lt aukščiausio lygio domene akredituotą registratorių (https://www.domreg.lt/paslaugu-teikejai/).

Domenų savininkų teisės ir jų gynimas

Kadangi domenas pagal savo paskirtį yra adresas, jo savininkas neturi išimtinių teisių į šį adresą kaip individualų intelektinės nuosavybės objektą. Tačiau domeno savininkas gali turėti išimtines teises į domene naudojamus skiriamuosius požymius turinčius elementus (dažniausiai prekių ženklus, juridinių asmenų pavadinimus, autorių teisių saugomus kūrinių pavadinimus, geografines nuorodas) ir ginti savo teises nesąžiningos konkurencijos atveju, jei kiti asmenys nori pasinaudoti domenu be jo savininko sutikimo ir galima klaidinimo tikimybė ir pan.

Ankstesnių intelektinės nuosavybės teisių savininkai turi teisę reikalauti, kad kiti asmenys nenaudotų domenuose tokių elementų, į kuriuos jie turi teises, perleistų jiems domeną, išregistruotų domeną ir kt.

Ginčai dėl domeno vardo gali būti sprendžiami ginčo šalių derybomis (tiesiogiai) arba taikant neteisminę mediaciją (dalyvaujant tarpininkui), arba kreipiantis į arbitražą ar teismą.

Bylą nagrinėjant arbitraže ar teisme, ieškovas ir atsakovas gali susitarti sudaryti taikos sutartį, o teismo procese – prašyti teisminės mediacijos (daugiau informacijos čia).

Jeigu ginče dalyvauja užsienio subjektai ir ypač jei ginčas kyla dėl prekių ženklų naudojimo domenuose, galima pasinaudoti Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Mediacijos ir arbitražo centro paslaugomis.

Domenų paieška Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centro interneto svetainėje galima atlikti Lietuvoje registruotų .lt domenų paiešką (https://www.domreg.lt/). Tai patartina padaryti tiek prieš registruojant domeną, tiek prieš registruojant prekių ženklą.