Geografinės nuorodos

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Kas yra geografinė nuoroda?

Saugoma geografinė nuoroda yra vietovardis ar kitas žodis arba žymuo, pagal kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, kad produktas yra kilęs iš tam tikros teritorijos, regiono ar vietovės. Geografinė nuoroda sieja to produkto kokybę, reputaciją ar kitas esmines savybes su jo geografine kilme.

Saugoma kilmės vietos nuoroda – pavadinimas, kuriuo apibūdinamas produktas, kurio kilmės vieta yra konkreti vietovė, regionas arba, išimtiniais atvejais – šalis; kurio kokybę ar savybes iš esmės arba išimtinai nulėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais ir kurio visi gamybos etapai vykdomi apibrėžtoje geografinėje vietovėje.

Geografinių nuorodų pavyzdžiai:

„Džiugas“ – lietuviškas kietasis fermentinis sūris, kildinamas iš Telšių regiono.
Lietuviškas varškės sūris – išskirtinis minkštas varškės sūris, gaminamas Lietuvoje.

Geografinių nuorodų apsauga

Geografinė nuoroda arba kilmės vietos nuoroda yra apsaugoma registruojant. Registracijos mokesčio nėra. Apsauga laiko atžvilgiu nėra ribojama, t. y. apsauga neterminuota.

Europos Sąjungos lygiu registruotos saugomos nuorodos – Europos Sąjungos žemės ūkio ir maisto produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kokybės sistemos dalis.

Specialiais SKVN, SGN ir GTG ženklais pažymėti produktai aiškiai informuoja vartotoją apie produkto ypatingumą, kas suteikia reputaciją bei pranašumą vidaus rinkoje, skatina plėsti verslą bei produktų eksportą

SKVN

SGN

GTG

Daugiau informacijos apie geografinę nuorodą

Pavadinimų registravimo paraiškas gali teikti pareiškėjų grupės, kurių veikla susijusi su produktais, kurių pavadinimą norima įregistruoti. Registravimo paraiška teikiama Žemės ūkio ministerijai. Paraiškos nagrinėjimas vykdomas nacionaliniu ir Europos Sąjungos lygiu. Registracija vykdoma priimant atitinkamą Europos Komisijos reglamentą ir pavadinimą įtraukiant į vieną iš ES geografinių nuorodų registrų.

Daugiau informacijos rasite ES registruotų ir saugomų žemės ūkio produktų ir maisto produktų, vyno ir spiritinių gėrimų pavadinimų registre – „eAmbrosia“

Geografinių nuorodų savininkų teisės ir jų gynimas

Geografinę nuorodą arba kilmės vietos nuorodą turinčių prekių gamintojų grupės interesai saugomi dėl produkto pavadinimo imitavimo, dėl melagingos nuorodos į produkto kilmę ar ypatingas savybes ir dėl vartotojų klaidinimo. Saugomas pavadinimas, o ne pats produktas. Registruoti pavadinimai yra saugomi ES geografinėje teritorijoje ir, sudarant tarptautines ES ir trečiųjų šalių sutartis, tų šalių teritorijose. Pavadinimą gali naudoti bet kuris toje geografinėje vietovėje esantis gamintojas, kurio gaminamas produktas atitinka specifikaciją.

Pažeidus gamintojų teises yra taikoma civilinė arba administracinė atsakomybė:

Civilinė

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme pateikiama geografinės nuorodos ir geografinės kilmės apibrėžtis ir nustatyta, kad geografinėmis nuorodomis galima remtis kaip vienu iš absoliučių ar santykinių atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindų ir pareiškiant ieškinį dėl registracijos panaikinimo. Bet kokie ginčai, kylantys iš Prekių ženklų įstatymo, įskaitant prašymus dėl prekių ženklo panaikinimo, turėtų būti nagrinėjami Vilniaus apygardos teisme.

Administracinė

Pažeidimų atveju Valstybinė maisto ir veterinarijos (VMVT) tarnyba taiko sankcijas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą. Informacija apie teisę apskųsti tokius sprendimus, taikomą tvarką ir terminus pateikiama oficialioje VMVT interneto svetainėje.

Geografinių nuorodų paieška