IŠRADIMAI

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Kas yra išradimas?

Išradimu paprastai vadinamas naujas ir išradimo lygio (neakivaizdus atitinkamos srities specialistui), pramonėje pritaikomas problemos (uždavinio) techninis sprendimas, apimantis tiek naujo įrenginio, produkto ar proceso sukūrimą, tiek jau žinomo įrenginio ar proceso patobulinimą.
Išradimo patentas yra išradimo teisinės apsaugos forma.

Išradimais nelaikomi:

  • atradimai, mokslo teorijos ir matematiniai metodai;
  • gaminių išoriniai vaizdai;
  • žaidimų, intelektinės arba ūkinės veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos;
  • informacijos teikimo būdai;
  • natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas, įskaitant geno seką ar jos dalis, bet kuriais jo formavimosi ir raidos etapais. Ši sąlyga netaikoma iš žmogaus kūno išskirtam ar kitaip, taikant technologinį procesą, gautam elementui, taip pat geno sekai ar jos daliai, net jeigu šio elemento struktūra yra tapati natūralioje aplinkoje esančio elemento struktūrai.
Daugiau informacijos rasite Valstybinio patentų biuro puslapyje

Reikalavimai išradimui

Bet kokios technikos srities išradimai yra patentabilūs, jeigu jie yra nauji, atitinka išradimo lygį ir turi pramoninį pritaikomumą.

Išradimas yra naujas

Jeigu jis yra nežinomas technikos lygiu, kuriuo laikoma visa, kas iki patento paraiškos padavimo ar prioriteto datos viešai buvo skelbta arba naudota ne tik Lietuvoje, bet užsienyje (Patentų įstatymo 6 straipsnis). Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį ir pačiam išradėjui ar jo teisių perėmėjui nepažeisti išradimo naujumo iki patento paraiškos pateikimo atskleidžiant viešai savo išradimą (toks atskleidimas galimas tik lengvatiniu terminu, nustatytu Patentų įstatymo 9 straipsniu).

Išradimas atitinka išradimo lygį

Jeigu jis pagal technikos lygį nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui (Patentų įstatymo 7 straipsnis).

Išradimas turi pramoninį pritaikomumą

Jeigu išradimą galima pagaminti ar panaudoti pramonėje, žemės ūkyje, sveikatos apsaugos ar kitose srityse (Patentų įstatymo 8 straipsnis).

Kodėl verta patentuoti išradimą?

Išradimo patentas gali turėti pridėtinę vertę įmonei, todėl būtina laiku ir tinkamai pasirūpinti išradimo apsauga. Išradimo patentavimas yra jo savininko teisė, bet ne pareiga. Vis dėlto rekomenduojama laiku pasirūpinti išradimo patentu, nes jis:

Suteikia patentuoto išradimo savininkui išimtinę teisę

Drausti kitiems asmenims naudoti išradimą toje teritorijoje, kurioje taikoma išradimo teisinė apsauga;

Suteikia galimybę imtis teisinių veiksmų

Prieš asmenis, kurie naudoja patentuotą išradimą be jo savininko leidimo;

Suteikia galimybę „įdarbinti“ išradimą

Patentavus išradimą galima suteikti licenciją tretiesiems asmenims naudoti patentuotą išradimą komercinėje veikloje – taip patentuoto išradimo savininkas gali gauti ekonominę naudą;

Teikia komercinę vertę

Sėkmingo išradimo patentavimas gali padidinti įmonės komercinę vertę, nes išradimo patentas yra įmonės turtas, galintis atnešti įmonei komercinę naudą.

Patento savininko teisės

Išradimo patentas suteikia patento savininkui išimtines teises į išradimą, t. y. teisę leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti išradimą: gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį. Patento savininko teisės nėra absoliučios, jų apribojimus nustato teisės aktai. Patento savininkas turi teisę drausti jo teises pažeidžiančių prekių importą ar eksportą. Prašymai taikyti muitinės priežiūros priemones pateikiami Muitinės departamentui. Tam tikrais atvejais muitinės priežiūros priemones muitinė gali taikyti ir savo iniciatyva (ex officio), nesant atitinkamo patento savininko prašymo.

Daugiau informacijos rasite Valstybinio patentų biuro puslapyje

Išradimo patentavimas, patento galiojimas, paieška

Asmuo, norintis apsaugoti išradimą ir gauti išradimo patentą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui turi pateikti patento paraišką. Už paraiškos pateikimą turi būti sumokėtas nustatyto dydžio mokestis, kuris priklauso nuo išradimo apibrėžties punktų. Patento paraiškos nagrinėjimo procedūrą sudaro keli etapai (daugiau informacijos rasite Valstybinio patentų biuro puslapyje):

1. formali paraiškos ekspertizė, patento paraiškos padavimo datos suteikimas;
2. patento paraiškos ekspertizė;
3. paraiškos trūkumų šalinimas (jeigu būtina);

4. paraiškos nagrinėjimo tęsimas;
5. patento paraiškos taisymas;
6. patento paraiškos atšaukimas, patento paraiškos atmetimas;

7. apeliacijos pateikimas;
8. patento paraiškos paskelbimas;
9. patento išdavimas.

Patentas galioja šalies, kurioje jis išduotas, teritorijoje. Siekiant platesnės savo išradimo apsaugos, tikslinga jį apsaugoti ir kitose šalyse. Išradimas gali būti patentuojamas arba atskirai kiekvienoje šalyje pagal tos valstybės nacionalinius teisės aktus, arba vienu metu keliose šalyse, naudojantis tarptautinių susitarimų teikiama galimybe.

Daugiau informacijos rasite Valstybinio patentų biuro puslapyje

Išradimo patento galiojimas priklauso nuo metų mokesčio, kuris mokamas už kiekvienus patento galiojimo metus, pradedant trečiaisiais galiojimo metais, sumokėjimo. Maksimalus išradimo patento galiojimo terminas – 20 metų. Prieš patentuojant išradimą, rekomenduojama atlikti ankstesnių išradimų paiešką.

Patentuotų išradimų duomenų bazes galite rasti čia

Bendro galiojimo patentas

Mažesnės sąnaudos ir paprastesnė bei platesnė patentinė apsauga. Bendro galiojimo patentas papildo ir sustiprina egzistuojančią centralizuotą Europos patentų išdavimo sistemą. Kartu su Bendru patentų teismu naujoji sistema užtikrina ekonomiškai patrauklią patentų apsaugos ir ginčų sprendimo visoje Europoje galimybę ir taip skatina mokslinius tyrimus, plėtrą ir investicijas į inovacijas.

Daugiau informacijos rasite čiaDar informacijos rasite čia

Išradimų patentavimas

Pateikite patento paraišką