Autorių, gretutinės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės

Autorių teisės

Kūrinių naudotojams autorių teisės užtikrina teisinį tikrumą, nustato teisingas autorių teisių rinkos taisykles, suteikia galimybę naudoti kokybišką turinį. Autorių teisės – tai teisės į autoriaus sukurtą kūrinį. Šios teisės skirstomos į:

Turtines teises

Suteikia autoriui teisę kontroliuoti (t. y. leisti arba uždrausti) bet kokį savo kūrinio panaudojimą (atgaminimą, išleidimą, vertimą, adaptavimą, platinimą, viešą rodymą, viešą atlikimą, viešą paskelbimą ir t. t.) ir užtikrina galimybę gauti autoriaus atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą. Tai ekonominio pobūdžio teisės, kurias savo nuožiūra autorius gali perduoti ar suteikti kitiems asmenims. Šios teisės gali būti paveldimos.

Asmenines neturtines teises

Neekonominio pobūdžio, jos pripažįstamos tik pačiam autoriui, t. y. nėra perduodamos ar paveldimos. Šios teisės neatsiejamai susijusios su pačia autoriaus asmenybe, t. y. jo vardu, garbe ir reputacija. Tai autorystės teisė, teisė į autoriaus vardą, teisė į kūrinio neliečiamybę.