Naudingasis modelis

Kas yra naudingasis modelis?

Sąvoka „naudingasis modelis“ semantine prasme suponuoja supratimą, kad tai yra praktiškai naudojamas gaminys, turintis tam tikras naudingas funkcijas. Naudingasis modelis yra intelektinės kūrybos procese sukuriamas techninis sprendimas, atitinkantis gerokai mažesnius nei išradimo patentabilumui keliamus reikalavimus dėl naujumo ar technikos lygio. Todėl kartais jis gali būti vadinamas ir „mažuoju išradimu“ arba „mažuoju“, „trumpo laikotarpio“, „paprastuoju“, „inovacijų“ patentu arba netgi funkciniu dizainu. Naudinguoju modeliu paprastai laikoma tik įrenginio (prietaiso) forma ir (arba) konstrukcija (prietaisai, įrankiai, namų apyvokos daiktai). Kai kuriose šalyse tokia apsauga taikoma ir tam tikroms vidinėms gaminių savybėms. Tačiau paprastai naudinguoju modeliu nelaikoma ir apsauga nesuteikiama gamybos būdams.

Naudingųjų modelių vieningos teisinės sąvokos nėra, kaip ir nėra tarptautinio ar Europos Sąjungos teisės akto, išskirtinai reglamentuojančio šio pramoninės nuosavybės objekto teisinę apsaugą.

Naudingojo modelio apsauga

Lietuva kaip ir dar kelios ES valstybės – Belgija, Kipras, Kroatija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Švedija – naudingųjų modelių teisinės apsaugos nereglamentuoja. Todėl toks objektas šiose šalyse gali būti apsaugotas išradimo patentu su sąlyga, kad jis atitinka išradimo apsaugai keliamus reikalavimus.

Kai kurios valstybės savo teisės aktuose, reglamentuojančiuose naudingųjų modelių teisinę apsaugą, numato, kad paraiška registruoti naudingąjį modelį gali būti pakeista nacionalinio išradimo patento paraiška, tiek tarptautiniu (PCT), tiek europiniu (pagal Europos patentų konvenciją) lygmeniu, arba atvirkščiai. Tokiais atvejais, jei pateiktas išradimas neatitinka aukštų išradimo patentabilumo kriterijų, pareiškėjo prašymu jis gali būti įregistruotas kaip naudingasis modelis.

Naudingųjų modelių apsaugos sistema yra labai panaši į patentų sistemą, bet ji daug paprastesnė, pigesnė ir greitesnė. Jų apsaugai galioja šie principai:

  • Naudingąjį modelį gali sukurti tik fizinis asmuo. Šiam asmeniui nuo sukūrimo dienos priklauso asmeninės neturtinės teisės ir turtinės teisės, kurias jis gali perduoti kitiems asmenims.
  • Išimtinių turtinių teisių įgijimas galimas tik atlikus registraciją.
  • Išimtinių teisių galiojimui taikomi laiko (paprastai apsauga taikoma nuo 3 iki 10 metų) ir teritorijos apribojimai (saugoma tik toje valstybėje ar regione, kuriame suteikiama teisinė apsauga).
  • Išimtinių teisių turinys – monopolinis, t. y. teisių savininkas gali leisti arba drausti kitiems asmenims naudoti komerciniais tikslais sukurtą naudingąjį modelį.