Autorių teisių apsauga

Apie autorių teisių apsaugą

Autorių teisėje yra įtvirtintas principas, numatantis, kad autorių teisių objektų ir teisių turėtojo interesų apsaugai registracija ar jokie kiti formalumai nėra privalomi. Todėl autorių teisių objektui keliamus reikalavimus atitinkančio kūrinio autorius turtines ir neturtines teises į savo kūrinį įgyja nuo pat to kūrinio sukūrimo momento.

Bendrasis autorių turtinių teisių apsaugos terminas yra visas autoriaus gyvenimas ir 70 metų po jo mirties. Gretutinių teisių apsaugos terminas – 50 metų po atlikimo datos. Duomenų bazių sudarytojų – 15 metų po duomenų bazės sudarymo datos.

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas taip pat numato išimtis dėl bendrųjų terminų ir reglamentuoja autorių turtinių teisių apsaugos trukmę specialiais atvejais (kai kūriniai sukurti bendraautorystės pagrindu, kai kūrinyje nenurodytas autoriaus vardas, taip pat kolektyvinių kūrinių ar audiovizualinių kūrinių atveju).

Kad kūrinys būtų saugomas autorių teisės, jis turi atitikti 3 kriterijus:

Būti originalus

Kūrinys turi būti savarankiškos kūrybinės veiklos rezultatas, o ne kito kūrinio kopija.

Būti kūrybinės veiklos rezultatas

Kurdamas autorius turi parodyti kūrybingumą, daryti laisvus kūrybinius pasirinkimus. Taip pat autorius turi būti fizinis asmuo – žmogus.

Turėti išraiškos būdą ar formą

Objektas turi būti objektyviai egzistuojantis kūrybinės veiklos rezultatas, išreikštas kitiems suprantama forma. Dėl šios priežasties idėjos ir mintys nėra saugomos.