Juridinio asmens pavadinimas

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Kas yra juridinio asmens pavadinimas?

Juridinio asmens pavadinimas – juridinį asmenį identifikuojantis ir nuo kitų juridinių asmenų atskiriantis požymis. Juridinio asmens pavadinimas atskirai neregistruojamas ir yra saugomas nuo tos dienos, kai Juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas įregistruoti juridinį asmenį.

Reikalavimai, keliami juridinio asmens pavadinimui

Juridinio asmens pavadinimas atskirai neregistruojamas ir yra saugomas nuo tos dienos, kai Juridinių asmenų registrui pateikiamas prašymas įregistruoti juridinį asmenį. Tačiau juridinio asmens steigėjai gali kreiptis į Juridinių asmenų registrą (toliau – JAR) dėl steigiamo juridinio asmens pavadinimo laikino įtraukimo į JAR. Steigiamo juridinio asmens pavadinimas įtraukiamas į JAR šešiems mėnesiams ir šiam terminui pasibaigus išbraukiamas nepranešus apie tai juridinio asmens steigėjams.

JAR tvarkytojas, gavęs prašymą laikinai į JAR įrašyti juridinio asmens pavadinimą ir įsitikinęs, kad atlyginimas už juridinio asmens pavadinimo tapatumo nustatymą sumokėtas, nustato, ar pavadinimas nėra tapatus kitiems juridinių asmenų, filialų ar atstovybių pavadinimams, taip pat laikinai į JAR įrašytiems pavadinimams ir prekių ženklams, įregistruotiems Prekių ženklų registre.

Registruojant juridinio asmens pavadinimą taikomi mokesčiai:

  • Už juridinio asmens pavadinimo laikiną įrašymą į Juridinių asmenų registrą.
  • Už juridinio asmens pavadinimo tapatumo nustatymą.

Juridinio asmens pavadinimo apsauga, savininko teisės ir jų gynimas

Juridinio asmens pavadinimas yra juridinio asmens nuosavybė, tačiau jis negali būti parduotas ar kitaip perduotas kito asmens nuosavybėn atskirai nuo juridinio asmens. Neleidžiama įgyti teisių ir pareigų prisidengiant kito juridinio asmens pavadinimu arba naudoti kito juridinio asmens pavadinimą be jo sutikimo. Pažeidus juridinio asmens teises taikoma civilinė atsakomybė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrojoje knygoje (toliau – Kodeksas) nurodytomis nuostatomis.

Juridinis asmuo, kurio teisė į pavadinimą yra pažeista dėl to, kad kitas asmuo neteisėtai naudoja jo pavadinimą, arba dėl to, kad kitas asmuo turi ar naudoja pavadinimą, kuris neatitinka Kodekse numatytų reikalavimų, turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad teismas įpareigotų juridinį asmenį nutraukti neteisėtus veiksmus arba pakeisti pavadinimą ir atlyginti tais veiksmais padarytą turtinę ir neturtinę žalą. Tam tikrais atvejais, juridinis asmuo taip pat gali reikalauti, kad asmuo perduotų viską, ką gavo prisidengęs ar naudodamas pavadinimą be jo savininko sutikimo.