Teisių gynimas

Pažeidus autorių teisių turėtojo teises gali būti taikoma civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

Ikiteisminis ginčų sprendimas

Procesas, kurio metu ginčo šalys siekia neteisminiu būdu, padedant nešališkiems ir nepriklausomiems tarpininkams, taikiai išspręsti ginčą, kylantį dėl Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatytų kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo nuostatų taikymo. Ikiteisminį ginčų sprendimą ir tarpininkavimą derybose organizuoja Kultūros ministerija. Ikiteisminių ginčų sprendimo ir tarpininkavimo funkcijas atlieka Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisija.

Tarpininkavimas derybose

Derybų procesas, kuriame dalyvaujantys nešališki ir nepriklausomi tarpininkai padeda derybų šalims suderinti interesus ir tobulinti derybines pozicijas, kad derybų šalys pasiektų priimtiną susitarimą. Tarpininkavimas taikomas derybose dėl licencinių sutarčių naudoti kolektyviai administruojamus kūrinius ir (arba) gretutinių teisių objektus sudarymo ir (arba) atlyginimo tarifų nustatymo, taip pat derybose sprendžiant ginčus, susijusius su techninių apsaugos priemonių taikymo apribojimais.

Bendrosios kompetencijos apylinkių teismai

Tai pirmosios instancijos teismai, nagrinėjantys bylas dėl autorių teisių pažeidimų.