Kur kreiptis, jei...?

Jeigu ieškote informacijos jus dominančiais intelektinės nuosavybės apsaugos Lietuvoje klausimais, maloniai kviečiame kreiptis

Intelektinės nuosavybės sritis Kompetentinga  institucija  Kontaktiniai duomenys
(įstaigos el. paštas, telefonas, interneto svetainė)
Veiklos apimtis
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA
Išradimų patentavimas Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 278 0290
www.vpb.lrv.lt
Patentavimas Lietuvos Respublikos, Europos patento galiojimas pagal Europos patentų konvenciją, tarptautinis patentavimas pagal Patentinės kooperacijos sutartį
Prekių ženklų registravimas Prekių ženklų registravimas Lietuvoje, ES prekių ženklų galiojimas Lietuvoje, tarptautinė ženklų registracija pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą
Dizaino registravimas Dizaino registravimas Lietuvoje, Bendrijos dizaino galiojimas Lietuvoje, tarptautinė dizaino registracija pagal Hagos sutarties dėl pramoninio dizaino  tarptautinės registracijos Ženevos aktą
Topografijų registravimas Topografijų registravimas Lietuvoje
Autorių teisės, gretutinės teisės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės. Kultūros ministerija El. p. dmm@lrkm.lt.lt
Tel. Nr. +370 5 219 3400
www.lrkm.lrv.lt
Politikos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje formavimas
Kolektyvinio administravimo organizacijos Asociacija LATGA kolektyviai administruoja įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises

El. p. latga@latga.lt
Tel. Nr. +370 680 85691
www.latga.lt

Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA kolektyviai administruoja atlikėjų ir fonogramų gamintojų teises.

El. p. agata@agata.lt
Tel. Nr. +370 5 277 88 99
www.agata.lt

Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA kolektyviai administruoja audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų (prodiuserių) teises.

El. p.  info@avaka.lt
Tel. Nr. +370 620 52 877
www.avaka.lt

Autorių ir gretutinių teisių kolektyvinis administravimas
Augalų veislės Valstybinė augalininkystės tarnyba El. p. info@vatzum.lt
Tel. Nr. +370 5 263 9960
www.vatzum.lt
Augalų veislių registravimas
Geografinės nuorodos Žemės ūkio ministerija El. p. zum@zum.lt
Tel. Nr. +370 5 239 11 11
www.zum.lrv.lt
Politikos geografinių nuorodų apsaugos srityje formavimas, geografinių nuorodų iš Lietuvos registravimas
Juridinių asmenų pavadinimai Registrų centras El. p. info@registrucentras.lt
Tel. Nr. +370 5 268 8262
www.registrucentras.lt
Juridinių asmenų pavadinimų registravimas steigiant juridinį asmenį
Komercinės paslaptys Teisingumo ministerija El. p. rastine@tm.lt
Tel. Nr. +370 5 266 2984
www.tm.lrv.lt
Politikos komercinių paslapčių apsaugos srityje formavimas
Nesąžiningos konkurencijos veiksmai Konkurencijos taryba El. p. taryba@kt.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 212 7608
www.kt.gov.lt
Politikos konkurencijos srityje formavimas, Konkurencijos įstatymo įgyvendinimas
Domenų vardai Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras El. p. hostmaster@domreg.lt
Tel. Nr. +370 37 35 33 25
www.domreg.lt
.lt aukščiausio lygio domeno administravimas ir .lt antro lygio domenų vardų registravimas
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ GYNIMAS
Muitinės priežiūra intelektinės nuosavybės srityje Muitinės departamentas El. p. muitine@lrmuitine.lt
El. p. info@lrmuitine.lt
Tel. Nr. +370 800 900 80,
www.lrmuitine.lt
Muitinės priežiūros priemonių taikymas intelektinės nuosavybės srityje
Pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimas Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 278 0290
www.vpb.lrv.lt
Ikiteisminis ginčų dėl prekių ženklų, dizaino nagrinėjimas
Teismai pagal kompetenciją – vienas * www.teismai.lt

Teismai bylas nagrinėja pagal kompetenciją ir procesiniai dokumentai turi būti teikiami teisės aktų nustatyta tarka

Pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimas teismine tvarka**

**Pastaba: nurodytu kontaktu ginčai nenagrinėjami, dėl ginčų nagrinėjimo ir teisių gynimo kreiptis į konkretų kompetentingą teismą.

Policija El. p. info@policija.lt
Tel. Nr. +370 700 60000
www.policija.lrv.lt
Administracinės, baudžiamosios atsakomybės taikymas
Prokuratūra El. p. generaline.prokuratura@prokuraturos.lt
Tel. Nr. +370 5 2662305,
www.prokuraturos.lt
Baudžiamasis intelektinės nuosavybės nusikaltimų persekiojimas
Intelektinės nuosavybės savininkų interesų atstovavimas Lietuvos Respublikos patentiniai patikėtiniai Patentinių patikėtinių institutas
El. p. info@patentiniaipatiketiniai.lt
Tel. Nr. +370 699 87723
Sąrašas: www.vpb.lrv.lt
Nepriklausomas kliento patarėjas ir atstovas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje (konsultacijų teikimas, dokumentų rengimas, klientų atstovavimas pramoninės nuosavybės ir kitose intelektinės nuosavybės apsaugos srityse.

Privalomas atstovavimas, jeigu pareiškėjas yra iš trečiosios šalies (nėra iš ES ar EEA teritorijos)

Lietuvos advokatai El. p. la@advokatura.lt
Tel. Nr. +370 5 262 4546
Sąrašas: www.advokatura.lt
Klientų interesų intelektinės nuosavybės srityje atstovavimas
PAGALBA VERSLUI
Parama saugant intelektinę nuosavybę Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. +370 5 278 0290
www.vpb.lrv.lt
MVĮ fondo administravimas prekių ženklų, dizaino, nacionalinių patentų registravimo, IPscan paslaugų teikimo srityse

Paieška Europos patentų tarnyboje

IN registravimas, apsauga trečiosiose  šalyse Inovacijų agentūra El. p.  konsultacijos@inovacijuagentura.lt
Tel. Nr. +370 700 77 055
www.inovacijuagentura.lt
Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje https://www.urm.lt/default/lt/embasycontacts Bendros informacijos teikimas
Lietuvos Respublikos patentiniai patikėtiniai Patentinių patikėtinių institutas
El. p.  info@patentiniaipatiketiniai.lt
Tel. Nr. +370 699 87723
Sąrašas: www.vpb.lrv.lt
Konsultavimas, kontaktų su užsienio atstovais užmezgimas
Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmai El. p. info@chambers.lt
Tel. Nr. +370 5 261 21 02
www.chambers.lt
Konsultacijos apie verslo plėtrą užsienyje
Verslo asociacijos pagal verslo sritį Konsultacijos apie verslo plėtrą užsienyje
IPRhelpdesk El. p. service@iprhelpdesk.eu
Tel. Nr. +34 965 90 9692
www.intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu
Europos Sąjungos konsultavimo tinklas apie IN apsaugą už ES ribų
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA UŽSIENYJE
Tarptautinė patentų, prekių ženklų, dizaino, augalų veislių, geografinių nuorodų apsauga Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija Tel: +41 22 338 9111
www.wipo.int
Tarptautinis patentų, prekių ženklų, dizaino, augalų veislių, geografinių nuorodų registravimas
Tel. Nr. +41 22 338 9111
www.wipo.int
Informacija apie  pasaulio valstybių už intelektinę nuosavybę atsakingas institucijas
Europos patentų tarnyba Tel. Nr. 00 800 6 7 8 9 10 11
www.europa.eu
Europos patento išdavimas
Europos Sąjungos prekių ženklų, dizaino, augalų veislių apsauga Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba El. p. information@euipo.europa.eu
Tel. Nr. +34 96 513 91 00
www.euipo.europa.eu
Europos Sąjungos prekių ženklų, Bendrijos dizaino registravimas
Bendrijos augalų veislių tarnyba El. p. cpvo@cpvo.europa.eu
Tel. Nr. +33 2 41 25 64 00
www.cpvo.europa.eu
Bendrijos augalų veislių organizavimas
INOVACIJOS AGENTŪRA
Įmonė Telefonas El. paštas Svetainė
Inovacijų agentūra +370 700 77 055 konsultacijos@inovacijuagentura.lt www.inovacijuagentura.lt

 

LR KOMERCIJOS ATAŠĖ
Lina Gudelionytė-Gylienė Mantas Zamžickas
Komercijos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje
lina.gyliene@urm.lt
Tel. + 49 30 890 681 27, +49 173  601 5379Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje
Respublikoje, Charité g. 9, 10117 Berlynas, Vokietijos
Federacinė Respublika
Komercijos atašė Jungtinėse Amerikos Valstijose
mantas.zamzickas@mfa.lt
+1 424 465 9907, +1 310 948 7990Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele, JAV
11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Andželas 90025, JAV
Donata Mauricaitė Ieva Valickaitė
Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje
donata.mauricaite@urm.lt
+44 0 77413 26640Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje
Bessborough Gardens 2, Londonas SW1V2JE, Jungtinė Karalystė
Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje asistentė
ieva.valickaite@urm.lt
+44 20 759 22855Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje
Bessborough Gardens 2, Londonas SW1V2JE, Jungtinė Karalystė
Audrius Masiulionis Julijus Glebovas
Komercijos atašė Suomijos Respublikoje
audrius.masiulionis@urm.lt
+358 40 1680500Lietuvos Respublikos ambasada Suomijos Respublikoje
Pohjoisranta 4 A 15, 00170 Helsinkis,
Suomijos Respublika
Komercijos atašė Nyderlandų Karalystėje
julijus.glebovas@urm.lt
+31 70 385 5418; +31 611 32 0056Lietuvos Respublikos ambasada
Nyderlandų Karalystėje
Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK Haga,
Nyderlandų Karalystė
Daiva Kirkilaitė Chetcuti Aleksandras Laurinavičius
Komercijos atašė Prancūzijos Respublikoje, Maroko
Karalystėje, Monako Kunigaikštystėje ir Tuniso Respublikoje
daiva.chetcuti@urm.lt
+33 1 40 54 50 66; +33 1 40 54 50 75; +33 650 38 07 45Lietuvos Respublikos ambasada
Prancūzijos Respublikoje
bd de Courcelles 22, 75017 Paryžius,
Prancūzijos Respublika
Komercijos atašė Švedijos Karalystėje
aleksandras.laurinavicius@urm.lt
+46 730 799 488Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje
Grevgatan 5, SE-114 53 Stokholmas,
Švedijos Karalystė
Arūnas Karlonas Darius Budrys
Komercijos atašė Izraelio Valstybėje
arunas.karlonas@urm.lt
+972 3 695 8685Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio Valstybėje
Sason Hogi Tower
Abba Hillel Silver St. 12
Ramat Gan 5250606, Izraelis
Komercijos atašė Norvegijos Karalystėje
darius.budrys@urm.lt
+47 970 19 906Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje
Dronningens gate 3, 0152 Oslas, Norvegijos Karalystė
Andrius Sankauskas
Komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje, Korėjos
Respublikai, Mongolijai ir Vietnamo Socialistinei Respublikai
andrius.sankauskas@urm.lt
+86 19801 060907Lietuvos Respublikos ambasada
Kinijos Liaudies Respublikoje
No. A-18, King’s Garden Villa,
No. 18, XiaoYun kelias, Chaoyang rajonas,
Beijing 100125, Kinijos Liaudies Respublika