Kur kreiptis, jei...?

Jeigu ieškote informacijos jus dominančiais intelektinės nuosavybės apsaugos Lietuvoje klausimais, maloniai kviečiame kreiptis

Intelektinės nuosavybės sritis Kompetentinga  institucija  Kontaktiniai duomenys
(įstaigos interneto svetainė, el. paštas)
Veiklos apimtis
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA
Išradimų patentavimas Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. 8 5 278 0290
https://vpb.lrv.lt/
Patentavimas Lietuvos Respublikos, Europos patento galiojimas pagal Europos patentų konvenciją, tarptautinis patentavimas pagal Patentinės kooperacijos sutartį
Prekių ženklų registravimas Prekių ženklų registravimas Lietuvoje, ES prekių ženklų galiojimas Lietuvoje, tarptautinė ženklų registracija pagal Madrido sutarties dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą
Dizaino registravimas Dizaino registravimas Lietuvoje, Bendrijos dizaino galiojimas Lietuvoje, tarptautinė dizaino registracija pagal Hagos sutarties dėl pramoninio dizaino  tarptautinės registracijos Ženevos aktą
Topografijų registravimas Topografijų registravimas Lietuvoje
Autorių teisės, gretutinės teisės ir duomenų bazių gamintojų (sui generis) teisės. Kultūros ministerija El. p. dmm@lrkm.lt.lt
Tel. Nr. 8 5 219 3400
https://lrkm.lrv.lt/
Politikos autorių teisių ir gretutinių teisių srityje formavimas
Kolektyvinio administravimo organizacijos
  • Asociacija LATGA kolektyviai administruoja įvairių sričių autorių (muzikos, literatūros, audiovizualinių, vizualiųjų ir dramos) teisių turėtojų teises

El. p. latga@latga.lt
Tel. Nr. 8 680 85691
https://www.latga.lt/

  • Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA kolektyviai administruoja atlikėjų ir fonogramų gamintojų teises.

El. p. agata@agata.lt
Tel. Nr. +370 5 277 88 99
https://www.agata.lt/lt/

  • Audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacija AVAKA kolektyviai administruoja audiovizualinių kūrinių autorių ir gamintojų (prodiuserių) teises.

El. p.  info@avaka.lt
Tel. Nr. +370 620 52 877
https://avaka.lt/

Autorių ir gretutinių teisių kolektyvinis administravimas
Augalų veislės Valstybinė augalininkystės tarnyba El. p. info@vatzum.lt
Tel. Nr. (8 5) 263 9960
http://www.vatzum.lt
Augalų veislių registravimas
Geografinės nuorodos Žemės ūkio ministerija El. p. zum@zum.lt
Tel. Nr. +370 5 239 11 11
https://zum.lrv.lt/
Politikos geografinių nuorodų apsaugos srityje formavimas, geografinių nuorodų iš Lietuvos registravimas
Juridinių asmenų pavadinimai Registrų centras El. p. info@registrucentras.lt
Tel. Nr. (8 5) 268 8262
https://www.registrucentras.lt/
Juridinių asmenų pavadinimų registravimas steigiant juridinį asmenį
Komercinės paslaptys Teisingumo ministerija El. p. rastine@tm.lt
Tel. Nr. (8 5) 266 2984
https://tm.lrv.lt
Politikos komercinių paslapčių apsaugos srityje formavimas
Nesąžiningos konkurencijos veiksmai Konkurencijos taryba El. p. taryba@kt.gov.lt
Tel. Nr. (8 5) 212 7608
https://kt.gov.lt/lt/
Politikos konkurencijos srityje formavimas, Konkurencijos įstatymo įgyvendinimas
Domenų vardai Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras El. p. hostmaster@domreg.lt
Tel. Nr. (8 37) 35 33 25
www.domreg.lt
.lt aukščiausio lygio domeno administravimas ir .lt antro lygio domenų vardų registravimas
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ GYNIMAS
Muitinės priežiūra intelektinės nuosavybės srityje Muitinės departamentas El. p. muitine@lrmuitine.lt;
El. p. info@lrmuitine.lt
Tel. Nr. 8 800 900 80,
www.lrmuitine.lt
Muitinės priežiūros priemonių taikymas intelektinės nuosavybės srityje
Pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimas Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. 8 5 278 0290
https://vpb.lrv.lt/
Ikiteisminis ginčų dėl prekių ženklų, dizaino nagrinėjimas
Teismai pagal kompetenciją https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

Teismai bylas nagrinėja pagal kompetenciją ir procesiniai dokumentai turi būti teikiami teisės aktų nustatyta tarka

Pažeistų intelektinės nuosavybės teisių gynimas teismine tvarka**

**Pastaba: nurodytu kontaktu ginčai nenagrinėjami, dėl ginčų nagrinėjimo ir teisių gynimo kreiptis į konkretų kompetentingą teismą.

Policija El. p. info@policija.lt
Tel. Nr. 8 700 60000
https://policija.lrv.lt/
Administracinės, baudžiamosios atsakomybės taikymas
Prokuratūra El. p. generaline.prokuratura@prokuraturos.lt
Tel. Nr. (85) 2662305,
https://www.prokuraturos.lt/lt
Baudžiamasis intelektinės nuosavybės nusikaltimų persekiojimas
Intelektinės nuosavybės savininkų interesų atstovavimas Lietuvos Respublikos patentiniai patikėtiniai Patentinių patikėtinių institutas
El. p. info@patentiniaipatiketiniai.lt
Tel. Nr. +370 699 87723
Sąrašas: https://vpb.lrv.lt/lt/apie-valstybini-patentu-biura-1/patentiniai-patiketiniai
Nepriklausomas kliento patarėjas ir atstovas pramoninės nuosavybės apsaugos srityje (konsultacijų teikimas, dokumentų rengimas, klientų atstovavimas pramoninės nuosavybės ir kitose intelektinės nuosavybės apsaugos srityse.

Privalomas atstovavimas, jeigu pareiškėjas yra iš trečiosios šalies (nėra iš ES ar EEA teritorijos)

Lietuvos advokatai El. p. la@advokatura.lt
Tel. Nr. (8 5) 262 4546
Sąrašas: https://www.advokatura.lt/irasai/advokatu-paieska/
Klientų interesų intelektinės nuosavybės srityje atstovavimas
PAGALBA VERSLUI
Parama saugant intelektinę nuosavybę Valstybinis patentų biuras El. p. info@vpb.gov.lt
Tel. Nr. 8 5 278 0290
https://vpb.lrv.lt/
SMEs fondo administravimas prekių ženklų, dizaino, nacionalinių patentų registravimo, IPscan paslaugų teikimo srityse

Paieška Europos patentų tarnyboje

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) El. p. info@mita.lt
Tel. Nr. (8 5) 2644 708
https://mita.lrv.lt/
Finansinė parama inovacijų srityje
IN registravimas, apsauga trečiosiose  šalyse Versli Lietuva El. p. info@enterpriselithuania.com
Tel. Nr. +370-5-2499-083
https://www.verslilietuva.lt
Konsultacijos apie verslo plėtrą užsienyje
Lietuvos diplomatinės atstovybės užsienyje Bendros informacijos teikimas
Lietuvos Respublikos patentiniai patikėtiniai Patentinių patikėtinių institutas
El. p.  info@patentiniaipatiketiniai.lt
Tel. Nr. +370 699 87723
Sąrašas: https://vpb.lrv.lt/lt/apie-valstybini-patentu-biura-1/patentiniai-patiketiniai 
Konsultavimas, kontaktų su užsienio atstovais užmezgimas
Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmai El. p. info@chambers.lt
Tel. Nr. +370 5 261 21 02
https://www.chambers.lt/
Konsultacijos apie verslo plėtrą užsienyje
Verslo asociacijos pagal verslo sritį Konsultacijos apie verslo plėtrą užsienyje
IPRhelpdesk El. p. service@iprhelpdesk.eu
Tel. Nr. +34 965 90 9692
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/european-ip-helpdesk_en
Europos Sąjungos konsultavimo tinklas apie IN apsaugą už ES ribų
INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ APSAUGA UŽSIENYJE
Tarptautinė patentų, prekių ženklų, dizaino, augalų veislių, geografinių nuorodų apsauga Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija Tel: +41 22 338 9111
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
Tarptautinis patentų, prekių ženklų, dizaino, augalų veislių, geografinių nuorodų registravimas
Tel. Nr. +41 22 338 9111
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
Informacija apie  pasaulio valstybių už intelektinę nuosavybę atsakingas institucijas
Europos patentų tarnyba Tel. Nr. 00 800 6 7 8 9 10 11
https://europa.eu/youreurope/index_lt.htm 
Europos patento išdavimas
Europos Sąjungos prekių ženklų, dizaino, augalų veislių apsauga Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba El. p. information@euipo.europa.eu
Tel. Nr. +34 96 513 91 00
https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/
Europos Sąjungos prekių ženklų, Bendrijos dizaino registravimas
Bendrijos augalų veislių tarnyba El. p. cpvo@cpvo.europa.eu
Tel. Nr. +33 2 41 25 64 00
https://cpvo.europa.eu/en/
Bendrijos augalų veislių organizavimas
BENDRŲJŲ VERSLO KOMPETENCIJŲ DEPARTAMENTAS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Direktorė Patricija Kalkytė 8 652 64 801 p.kalkyte@inovacijuagentura.lt
REGIONINĖS VERSLO TRANSFORMACIJOS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas          El. paštas
Skyriaus vadovė Indrė Gendroliūtė-Gerulienė 8 605 14 839 i.gendroliute-geruliene@inovacijuagentura.lt
Regioninės transformacijos projektų vadovė Sandra Barzdienė 8 659 56 227 s.barzdiene@inovacijuagentura.lt
Regioninės transformacijos projektų vadovė Indrė Kazlauskienė 8 673 73 178 i.kazlauskiene@inovacijuagentura.lt
Regioninės transformacijos projektų vadovė Rasuolė Evstafjevienė 8 690 27 117 r.evstafjeviene@inovacijuagentura.lt
Regioninės transformacijos projektų vadovė Egidija Žiedaitė 8 658 77 507 e.ziedaite@inovacijuagentura.lt
Regioninės transformacijos projektų vadovė Iveta Dimšienė 8 658 75 610 i.dimsiene@inovacijuagentura.lt
Regioninės transformacijos projektų vadovė Viktorija Rukienė v.rukiene@inovacijuagentura.lt
KONTAKTINIO CENTRO IR VERSLO VYSTYMO SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vadovas Saulius Oželis 8 616 97 357 s.ozelis@inovacijuagentura.lt
Konsultantė-ekspertė Neringa Trinskienė 8 679 58 456 n.trinskiene@inovacijuagentura.lt
VERSLO VYSTYMO GRUPĖ
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Verslo vystymo projektų vadovė Roberta Kaušienė 8 618 03 047 r.kausiene@inovacijuagentura.lt
Socialinio verslo projektų vadovė Simona Uvarovaitė 8 690 37 584 s.uvarovaite@inovacijuagentura.lt
KONTAKTINIS CENTRAS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Paslaugų kokybės vyr. projektų vadovė Sandra Griškevičė 8 672 81 608 s.griskevice@inovacijuagentura.lt

 

TARPTAUTINĖS PLĖTROS DEPARTAMENTAS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Departamento direktorė Rasa Uždavinytė 8 645 51 072 r.uzdavinyte@inovacijuagentura.lt
Ekonominės diplomatijos atstovų koordinatorius Evaldas Daukša 8 679 27 352 e.dauksa@inovacijuagentura.lt
SVARBIŲ KLIENTŲ EKSPORTO PLĖTROS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Svarbių klientų vadybininkas Andrius Šliužas 8 602 79 008 a.sliuzas@inovacijuagentura.lt
Svarbių klientų vadybininkas Pranciškus Vaišvila 8 659 09 815 p.vaisvila@inovacijuagentura.lt
Svarbių klientų vadybininkė Jūratė Balytovienė 8 690 23 013 j.balytoviene@inovacijuagentura.lt
EKSPORTO SKATINIMO IR TIKSLINIŲ RINKŲ SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovė Simona Buziliauskienė 8 685 35 913 s.buziliauskiene@inovacijuagentura.lt
Tarptautinių parodų koordinatorė Renata Nedzinskienė 8 612 99 015 r.nedzinskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Jūratė Paulavičienė 8 610 43 120 j.paulaviciene@inovacijuagentura.lt
Eksporto konsultantas Laurynas Kenstavičius l.kenstavicius@inovacijuagentura.lt
Verslo misijų koordinatorius Živilė Pilvelė z.pilvele@inovacijuagetura.lt
E-KOMERCIJOS GRUPĖ
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Grupės vadovas Tauras Jonaitis 8 693 80 009 t.jonaitis@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Giedrė Rožytė-Jokūbavičienė 8 690 23 015 g.rozyte-jokubaviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Indrė Balčiūnaitė 8 650 45 628 i.balciunaite@inovacijuagentura.lt

 

LR KOMERCIJOS ATAŠĖ
Lina Gudelionytė-Gylienė Mantas Zamžickas
Komercijos atašė Vokietijos Federacinėje Respublikoje
lina.gyliene@urm.lt
Tel. + 49 30 890 681 27, +49 173  601 5379Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje
Respublikoje, Charité g. 9, 10117 Berlynas, Vokietijos
Federacinė Respublika
Komercijos atašė Jungtinėse Amerikos Valstijose
mantas.zamzickas@mfa.lt
+1 424 465 9907, +1 310 948 7990Lietuvos Respublikos generalinis konsulatas Los Andžele, JAV
11766 Wilshire Boulevard, Suite 560, Los Andželas 90025, JAV
Donata Mauricaitė Ieva Valickaitė
Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje
donata.mauricaite@urm.lt
+44 0 77413 26640Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje
Bessborough Gardens 2, Londonas SW1V2JE, Jungtinė Karalystė
Komercijos atašė Jungtinėje Karalystėje asistentė
ieva.valickaite@urm.lt
+44 20 759 22855Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje Karalystėje
Bessborough Gardens 2, Londonas SW1V2JE, Jungtinė Karalystė
Audrius Masiulionis Julijus Glebovas
Komercijos atašė Suomijos Respublikoje
audrius.masiulionis@urm.lt
+358 40 1680500Lietuvos Respublikos ambasada Suomijos Respublikoje
Pohjoisranta 4 A 15, 00170 Helsinkis,
Suomijos Respublika
Komercijos atašė Nyderlandų Karalystėje
julijus.glebovas@urm.lt
+31 70 385 5418; +31 611 32 0056Lietuvos Respublikos ambasada
Nyderlandų Karalystėje
Laan van Meerdervoort 20, 2517 AK Haga,
Nyderlandų Karalystė
Daiva Kirkilaitė Chetcuti Aleksandras Laurinavičius
Komercijos atašė Prancūzijos Respublikoje, Maroko
Karalystėje, Monako Kunigaikštystėje ir Tuniso Respublikoje
daiva.chetcuti@urm.lt
+33 1 40 54 50 66; +33 1 40 54 50 75; +33 650 38 07 45Lietuvos Respublikos ambasada
Prancūzijos Respublikoje
bd de Courcelles 22, 75017 Paryžius,
Prancūzijos Respublika
Komercijos atašė Švedijos Karalystėje
aleksandras.laurinavicius@urm.lt
+46 730 799 488Lietuvos Respublikos ambasada Švedijos Karalystėje
Grevgatan 5, SE-114 53 Stokholmas,
Švedijos Karalystė
Arūnas Karlonas Darius Budrys
Komercijos atašė Izraelio Valstybėje
arunas.karlonas@urm.lt
+972 3 695 8685Lietuvos Respublikos ambasada Izraelio Valstybėje
Sason Hogi Tower
Abba Hillel Silver St. 12
Ramat Gan 5250606, Izraelis
Komercijos atašė Norvegijos Karalystėje
darius.budrys@urm.lt
+47 970 19 906Lietuvos Respublikos ambasada Norvegijos Karalystėje
Dronningens gate 3, 0152 Oslas, Norvegijos Karalystė
Andrius Sankauskas
Komercijos atašė Kinijos Liaudies Respublikoje, Korėjos
Respublikai, Mongolijai ir Vietnamo Socialistinei Respublikai
andrius.sankauskas@urm.lt
+86 19801 060907Lietuvos Respublikos ambasada
Kinijos Liaudies Respublikoje
No. A-18, King’s Garden Villa,
No. 18, XiaoYun kelias, Chaoyang rajonas,
Beijing 100125, Kinijos Liaudies Respublika

 

PROVERŽIO SRIČIŲ DEPARTAMENTAS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Departamento direktorius Paulius Petrauskas 8 604 78 805 p.petrauskas@inovacijuagentura.lt
INOVACIJŲ PLĖTROS IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vadovė Erika Slunksnytė 8 603 87 730 e.slunksnyte@inovacijuagentura.lt
Tarptautinių programų vadovė Karolina Urbonaitė 8 663 42 667 k.urbonaite@inovacijuagentura.lt
Programų vadovė Daiva Keršienė 8 608 86 799 d.kersiene@inovacijuagentura.lt
Programų vadovė Lina Samavičienė 8 603 79 049 l.samaviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Gintarė Narakienė g.narakiene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Giedrius Janušauskas g,janusauskas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Danuta Murygina d.murygina@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Rasa Rotomskienė r.rotomskiene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Andrius Balsys a.balsys@inovacijuagentura.lt
Viešinimo ekspertas Asta Rinkevičiūtė a.rinkeviciute@inovacijuagentura.lt
SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vadovė Giedrė Zdanavičienė 8 664 89 525 g.zdanaviciene@inovacijuagentura.lt
Sumanios specializacijos koordinatorė Lilita Liaudanskaitė 8 659 74 400 l.liaudanskaite@inovacijuagentura.lt
Sumanios specializacijos koordinatorius Vytautas Adomaitis v.adomaitis@inovacijuagentura.lt
Informacinių ir ryšių technologijų srities vadovas Martynas Survilas 8 604 76 925 m.survilas@inovacijuagentura.lt
Pažangiosios gamybos srities vadovė Erika Tauraitė-Kavai 8 603 89 016 e.tauraite-kavai@inovacijuagentura.lt
Viešinimo ekspertė Gintarė Macenytė g.macenyte@inovacijuagentura.lt
Renginių vadybininkas Dovilė Varasimavičienė d.varasimaviciene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas (analitikas) Gediminas Dapkus 8 600 15 439 g.dapkus@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė (analitikė) Vilma Deltuvaitė 8 604 78 939 v.deltuvaite@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas (analitikas) Justinas Didika 8 604 79 827 j.didika@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas (analitikas) Aleksandr Izgorodin a.izgorodin@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas (analitikas) Kęstutis Masalskis k.masalskis@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas (analitikas) Karolis Ruzgys k.ruzgys@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė (analitikė) Daiva Koponen 8 600 71 391 d.koponen@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė (analitikė) Justė Rakštytė-Hoimian j.rakstyte-hoimian@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė (analitikė) Lina Rušinė l.rusine@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė (analitikė) Asta Šernaitė 8 670 22 943 a.sernaite@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė (analitikė) Ieva Vaišnienė i.vaisniene@inovacijuagentura.lt
Kosmoso srities ekspertas Eigirdas Sarkanas 8 668 14 924 e.sarkanas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Aurimas Baliukevičius a.baliukevicius@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Mantas Darjinas m.darjinas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Saulius Baltrėnas s.baltrenas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Mantas Jonelis m.jonelis@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Vita Urbanavičienė 8 670 23 009 v.urbanaviciene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Paulius Petrauskas 8 604 78 805 p.petrauskas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Paulius Kamaitis p.kamaitis@inovacijuagentura.lt
Projekto specialistas (konsultantas) Edvinas Nagulevičius e.nagulevicius@inovacijuagentura.lt
Sumanios specializacijos klientų vadybininkas Raimondas Pučka 8 618 04 835 r.pucka@inovacijuagentura.lt
VIEŠŲJŲ INOVACIJŲ SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovas Mantas Biekša 8 664 45 904 m.bieksa@inovacijuagentura.lt
Projekto vadovė (GovTech laboratorija) Urtė Arūnė Matelytė 8 673 94 928 a.matelyte@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Kamila Gasinska k.gasinska@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Rūta Ūsaitė r.usaite@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Urtė Puluikė u.puluike@inovacijuagentura.lt
SPARČIOS PLĖTROS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas Ep. paštas
Skyriaus vadovė Roberta Rudokienė 8 655 83 355 r.rudokiene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Akvilė Dobromilskytė 8 659 53 653 a.dobromilskyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Milda Barčiauskaitė m.barciauskaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Ieva Šūmakarytė 8 677 50 625 i.sumakaryte@inovacijuagentura.lt
Projekto specialistė Simona Šimulytė s.simulyte@inovacijuagentura.lt
Projekto specialistė Milda Vilčinskaitė 8 679 90 633 m.vilcinskaite@inovacijuagentura.lt
Klasterio koordinatorius Pranas Senapėdis 8 609 59 364 p.senapedis@inovacijuagentura.lt
Klasterio koordinatorė Vaidė Sakalauskienė v.sakalauskiene@inovacijuagentura.lt
Komunikacijos specialistė Laura Naimovičiūtė 8 664 28 589 l.naimoviciute@inovacijuagentura.lt
Viešinimo specialistė Dalia Graželė d.grazele@inovacijuagentura.lt
Viešinimo specialistė Vilija Naruškevič v.naruskevic@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Vaidotas Deksnys 8 645 61 758 v.deksnys@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Aurelija Šilinskaitė a.silinskaite@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Monika Holland m.holland@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertė Lijana Valančienė l.valanciene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Marijus Andrijauskas m.andrijauskas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Gražvydas Kaminskas g.kaminskas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Gediminas Rumšas g.rumsas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų ekspertas Ugnius Savickas u.savickas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkė Birutė Velykienė b.velykiene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkė Jūratė Danėnienė j.danieniene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkė Jurgita Šarkienė j.sarkiene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkė Mingailė Binkauskaitė 8 645 61 727 m.binkauskaite@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkė Neringa Žebrauskienė n.zebrauskiene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybinnkė Rita Remeikienė r.remeikiene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkė Silvija Šerpenskienė 8 645 89 056 s.serpenskiene@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkas Vidas Patackas v.patackas@inovacijuagentura.lt
Inovacijų vadybininkas Vygandas Lenkauskas 8 698 23 681 v.lenkauskas@inovacijuagentura.lt

 

INVESTICIJŲ VALDYMO DEPARTAMENTAS
Tarnybą sudaro Mokslo ir inovacijų, Verslo skatinimo, Verslo tvarumo, Verslo produktyvumo, Viešųjų investicijų projektų skyriai, Projektų finansų grupė.
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Direktorė Agnė Vaitkūnienė 8 645 53 173 a.vaitkunienė@inovacijuagentura.lt
Direktorės pavaduotoja Gintarė Kuncaitytė 8 620 16 924 g.kuncaityte@inovacijuagentura.lt
MOKSLO IR INOVACIJŲ PROJEKTŲ SKYRIUS (MIPS)
Kuruojamos priemonės:
„Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“, „Smart FDI“, „InoConnect“, „Inogeb LT“, „Intelektas LT-2“, „Inoklaster LT/Skaitmeninių inovacijų centrai“, „Eksperimentas“, „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, „Smartinvest LT“, „Smartinvest LT+“, „COVID-19 MTEP“.
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Vadovė Inga Lukošiūnaitė 8 616 46 068 i.lukosiunaite@inovacijuagentura.lt
Vadovo pavaduotoja Jūratė Jakaitienė 8 615 38 016 j.jakaitiene@inovacijuagentura.lt
Programos vadovas Egidijus Braciška 8 620 16 922 e.braciska@inovacijuagentura.lt
Programos vadovė Lina Mačiūnienė 8 612 08 059 l.maciuniene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovas Stanislovas Dabušinskas 8 612 56 394 s.dabusinskas@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovas Valdas Maksvytis 8 682 81 377 v.maksvytis@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Kristina Sakalauskienė 8 619 82 857 k.sakalauskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Lukas Dovydavičius 8 687 69 067 l.dovydavicius@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Kristina Venckevičienė 8 687 64 430 k.venckeviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Agnė Kuzminskė 8 616 35 938 a.kuzminske@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Audronė Mažulytė 8 687 07 103 a.mazulyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Jurga Laurinaitytė 8 687 01 977 j.laurinaityte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Diana Stančiūtė 8 698 39 098 d.stanciute@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Viktorija Trinkūnaitė 8 615 37 964 v.trinkunaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Gitana Mikalauskienė 8 618 48 127 g.mikalauskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Simona Ilevičiūtė 8 612 97 849 s.ileviciute@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Rūta Zubrienė 8 687 03 436 r.zubriene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Gražina Sabalė 8 687 02 751 g.sabale@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Rasa Venciuvienė 8 687 08 923 r.venciuvienė@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Aušra Barrientos 8 687 01 099 a.barrientos@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Evelina Kurklietytė 8 687 05 467 e.kurklietyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Kristina Telyčėnaitė 8 686 65 067 k.telycenaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Gitana Grigalienė 8 687 60 146 g.grigaliene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Jolita Agnė Vaitonytė 8 687 63 969 j.vaitonyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Jolanta Sabestinaitė 8 698 18 384 j.sabestinaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Erika Antanėlė 8 687 01 645 e.antanele@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Lina Šukytė 8 687 64 471 l.sukyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Andrius Gudaitis a.gudaitis@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Vitoldas Kavaliauskas v.kavaliauskas@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Svajūnas Kiršis s.kirsis@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Artūras Serackis a.serackis@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Kristina Tamašauskienė k.tamasauskiene@inovacijuagentura.lt
Specialistė Oksana Kočetkovaitė 8 615 32 736 o.kocetkovaite@inovacijuagentura.lt
VERSLO SKATINIMO PROJEKTŲ SKYRIUS (VSPS)
Kuruojamos priemonės:
„Eco-inovacijos LT+“, „Eco-inovacijos LT“, „Verslo klasteris LT“, „Naujos galimybės LT“, „Verslumas LT“, „Tarptautiškumas LT“, „Expo sertifikatas LT“, „Auditas pramonei LT“, „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“, „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Vadovė Diana Martinavičė 8 686 48 403 d.martinavice@inovacijuagentura.lt
Programos vadovė Agnė Peteraitienė 8 682 18 263 a.peteraitiene@inovacijuagentura.lt
Programos vadovė Rimantė Laurinavičiūtė 8 620 38 439 r.laurinaviciute@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Dovilė Sabienė 8 698 59 913 d.sabiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Milda Lukauskienė 8 687 04 120 m.lukauskiene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Aistė Nargėlienė 8 687 06 259 a.nargeliene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Laura Brigytė 8 616 17 406 l.brigyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Vytis Žukauskas 8 687 08 725 v.zukauskas@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Dovilė Vaidilaitė 8 682 88 934 d.vaidilaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Deimantė Spaičienė 8 687 61 353 d.spaiciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Ričardas Raščiukas 8 687 09 023 r.rasciukas@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Diana Jasinskienė 8 616 54 921 d.jasinskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Justina Klovaitė 8 620 31 859 j.klovaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Lauryna Kisielienė 8 682 86 961 l.kisieliene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Danutė Grinevičienė 8 619 28 309 d.grineviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Aneta Rinkevič 8 616 05 170 a.rinkevic@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Diana Vaicekauskienė 8 687 07 086 d.vaicekauskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Alina Karazinienė 8 664 45 648 a.karaziniene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Monika Potapenko 8 682 70 371 m.potapenko@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Indrė Jurkuvienė 8 687 66 960 i.jurkuviene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Vesta Banytė 8 614 45 442 v.banyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Loreta Šeštokienė 8 664 45 914 l.sestokiene@inovacijuagentura.lt
Specialistė Jolanta Nebilevičienė 8 618 12 138 j.nebileviciene@inovacijuagentura.lt
VERSLO PRODUKTYVUMO PROJEKTŲ SKYRIUS (VPPS)
Kuruojamos priemonės:
„Regio potencialas LT“, „Regio Invest LT+“, „Pramonės skaitmeninimas LT“, „DPT pramonei LT+“, „Dizainas LT“, „Procesas LT“, „E-verslas LT“, „COVID-19 produktai“, „E. komercijos modelis COVID-19“.
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Vadovė Sigita Skrebė 8 616 46 063 s.skrebe@inovacijuagentura.lt
Vadovo pavaduotoja Gintarė Staknienė 8 614 54 370 g.stakniene@inovacijuagentura.lt
Programos vadovė Elena Karolienė 8 687 32 705 e.karoliene@inovacijuagentura.lt
Programos vadovė Dovilė Zaleskienė 8 687 04 483 d.zaleskiene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Vaida Galvonienė 8 687 61 577 v.galvoniene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Brigita Masiulienė 8 687 02 485 b.masiuliene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Jūratė Gružinskienė 8 682 91 372 j.gruzinskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Aušra Jarmoškienė 8 618 38 227 a.jarmoskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Rasa Abramavičiūtė 8 682 87 396 r.abramaviciute@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovas Šarūnas Pavilonis 8 612 00 896 s.pavilonis@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Lina Medimaitė 8 687 04 897 l.medimaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Brigita Taran 8 616 02 106 b.taran@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Brigita Adomaitė 8 687 66 523 b.adomaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Indrė Misiūnienė 8 687 04 091 i.misiuniene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Jurgita Kutkienė 8 687 03 165 j.kutkiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Žaneta Vilionienė 8 620 86 593 z.vilioniene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Neringa Juškienė 8 618 67 308 n.juskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Milda Kairytė 8 620 45 624 m.kairyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Dalia Karužaitė 8 682 72832 d.karuzaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Simona Uleckienė 8 620 16 928 s.uleckiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Jurgita Ulmanienė 8 687 08 419 j.ulmaniene@inovacijuagentura.lt
Specialistė Danutė Čičinskaitė 8 698 59 442 d.cicinskaite@inovacijuagentura.lt
VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ SKYRIUS (VIPS)
Kuruojamos priemonės:
„Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“, „Biokuro panaudojimo skatinimas šilumos energijai gaminti“, „Didelio efektyvumo kogeneracijos skatinimas Vilniaus mieste“, „Elektros skirstomųjų tinklų modernizavimas ir plėtra“, „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“, „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra“, „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas“, „Katilų keitimas namų ūkiuose“, „SmartParkas LT“, „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“, „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“, „Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra“, „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Vadovė Vaida Lapinskienė 8 619 85 099 v.lapinskiene@inovacijuagentura.lt
Vadovo pavaduotoja Alina Makevičienė 8 687 61 592 a.makeviciene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Egida Kunigėlienė 8 687 32 986 e.kunigeliene@inovacijuagentura.lt
Programos vadovė Justina Simonavičienė 8 682 24 969 j.simonaviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Rita Kriaučiūnienė 8 687 06 580 r.kriauciuniene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Eglė Kelminskė 8 698 85 768 e.kelminske@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovas Mindaugas Vainauskas 8 687 66 569 m.vainauskas@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Laimutė Kacevičienė 8 698 17 052 l.kaceviciene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Vaida Petkevičienė 8 687 66 153 v.petkeviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Sigita Kalendraitė 8 612 16 719 s.kalendraite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Karolina Rymkevič 8 646 98 116 k.rymkevic@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Vytautė Mackevičienė v.mackeviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Rasa Gudelienė 8 687 64 613 r.gudeliene@inovacijuagentura.lt
Specialistė Ana Naftolovič 8 615 39 156 a.naftolovic@inovacijuagentura.lt
VERSLO TVARUMO PROJEKTŲ SKYRIUS (VTPS)
Kuruojamos priemonės:
„Kūrybiniai čekiai COVID-19“, “Paskatos dizaino kūrėjams: “Dizaino sparnai““, “Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“,“Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“.
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Vadovė Giedrė Indriulienė 8 687 08 396 g.indriuliene@inovacijuagentura.lt
Vadovo pavaduotoja Monika Kemežytė-Vaitiekūnienė 8 618 35 498 m.kemezyte-vaitiekuniene@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Sandra Leiburė 8 687 65 279 s.leibure@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Ingrida Juozulynaitė 8 687 07 619 i.juozulynaite@inovacijuagentura.lt
Vyr. projektų vadovė Vilma Bukauskaitė 8 612 85 713 v.bukauskaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Benedikta Daukšaitė 8 687 08 812 b.dauksaite@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Lina Čeponytė 8 620 16 925 l.ceponyte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Inga Buinauskienė 8 687 01 581 i.buinauskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Iveta Tomkevičiūtė 8 619 77 396 i.tomkeviciute@inovacijuagentura.lt
PROJEKTŲ FINANSŲ SKYRIUS (PFS)
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Vadovas Gintaras Jurevičius 8 687 32 731 g.jurevicius@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji patarėja Sandra Gylienė 8 645 31 785 s.gyliene@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji projektų finansininkė Evgenija Grigoruk-Babičeva 8 618 09 348 e.grigoruk@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji projektų finansininkė Teresa Mateiko 8 687 06 812 t.mateiko@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji projektų finansininkė Dalia Vegienė 8 687 62 758 d.vegiene@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji projektų finansininkė Birutė Makuškienė 8 645 53 185 b.makuskiene@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji projektų finansininkė Jolanta Jakubauskienė 8 682 68 231 j.jakubauskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Asta Rukšėnienė 8 687 01 774 a.rukseniene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Ilona Beeršteinė 8 686 83 498 i.beersteine@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Loreta Balčytytė 8 618 38 469 l.balcytyte@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Henrika Vilkončienė 8 687 05 449 h.vilkonciene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Vainorė Ambrazevičienė 8 687 58 913 v.ambrazeviciene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Vida Grudzinskienė 8 687 03 353 v.grudzinskiene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Donata Liubinienė 8 687 69 284 d.liubiniene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Jūratė Lukšienė 8 687 08 689 j.luksiene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Rita Mikulėnienė 8 614 81 429 r.mikuleniene@inovacijuagentura.lt
Projektų finansininkė Inga Vosylė 8 620 52 431 i.vosyle@inovacijuagentura.lt

 

STRATEGIJOS IR RIZIKŲ VALDYMO DEPARTAMENTAS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Direktorius Saulius Merkys 8 616 46 062 s.merkys@inovacijuagentura.lt
PROJEKTŲ RIZIKOS PREVENCIJOS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Vadovė Arūnė Andrulionienė 8 645 30 280 a.andrulioniene@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji patarėja Aurelija Babiliūtė 8 682 82 359 a.babiliute@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis projektų rizikos ekspertas Augustinas Dziena 8 682 99 344 a.dziena@inovacijuagentura.lt
Vyriausioji projektų rizikos ekspertė Dalia Dačinskaitė 8 615 40 454 d.dacinskaite@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis projektų rizikos ekspertas Rimantas Palionis 8 687 64 833 r.palionis@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis projektų rizikos ekspertas Raimondas Jankūnas 8 618 12 137 r.jankunas@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji projektų rizikos ekspertė Mažvydė Kemerzūnė 8 614 83 419 m.kemerzune@inovacijuagentura.lt
TEISĖS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Skyriaus vadovas Rokas Didžiapetris 8 618 12 136 r.didziapetris@inovacijuagentura.lt
Vyr. teisininkas Mantas Česiulis 8 618 09 088 m.cesiulis@inovacijuagentura.lt
Vyr. teisininkė Žana Mekšraitė 8 607 88 568 z.meksraite@inovacijuagentura.lt
STRATEGIJOS IR PROCESŲ VALDYMO SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovė Oksana Krutikova 8 687 03 637 o.krutikova@inovacijuagentura.lt
Veiklos procesų vadovė Gražina Lapinskienė 8 620 67 065 g.lapinskienė@inovacijuagentura.lt
Veiklos procesų vadovė Asta Araneckienė 8 687 63 305 a.araneckiene@inovacijuagentura.lt
Koordinatorė Evelina Valaitytė 8 687 60 114 e.valaityte@inovacijuagentura.lt
Projektų vadovė Lina Gaidžiūnienė 8 678 60 260 l.gaidziuniene@inovacijuagentura.lt

 

VEIKLOS VALDYMO DEPARTAMENTAS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Departamento direktorė Jolanta Miloš 8 611 28 948 j.milos@inovacijuagentura.lt
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovė Ina Buikienė 8 687 54 932 i.buikiene@inovacijuagentura.lt
Viešujų pirkimų specialistė Indrė Valiukienė 8 690 23 016 i.valiukiene@inovacijuagentura.lt
Viešųjų pirkimų specialistas Karolis Urbanavičius 8 626 46 151 k.urbanavicius@inovacijuagentura.lt
Viešųjų pirkimų specialistė Gintarė Kanišauskaitė 8 690 07 255 g.kanisauskaite@inovacijuagentura.lt
Viešųjų pirkimų specialistė Edita Gajauskienė 8 687 07 119 e.gajauskiene@inovacijuagentura.lt
SKAITMENIZAVIMO IR DUOMENŲ VALDYMO SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovas Tomas Jankauskas 8 618 12 135 t.jankauskas@inovacijuagentura.lt
Skaitmenizavimo projektų vadovas Tomas Tijūnėlis 8 687 03 177 t.tijunelis@inovacijuagentura.lt
Duomenų analitikė Kristina Mamaj 8 682 84 182 k.mamaj@inovacijuagentura.lt
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ APTARNAVIMO SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovas Vaidas Ulkė 8 673 02 917 v.ulke@inovacijuagentura.lt
Informacinių technologijų veiklos vadovas Tomas Čereška 8 616 73 714 t.cereska@inovacijuagentura.lt
Informacinių technologijų projektų vadovas Mantas Gramauskas 8 690 37 582 m.gramauskas@inovacijuagentura.lt
Informacinių technologijų specialistas Orestas Čerka 8 612 85 675 o.cerka@inovacijuagentura.lt
VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovė Alma Ramanauskienė 8 687 32 716 alma.ramanauskiene@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis dokumentų valdymo specialistė Ilona Šaltienė 8 687 24 892 ilona. saltiene@inovacijuagentura.lt
Regioninės veiklos administravimo specialistė Vilma Vaitaitienė 8 607 88 757 vilma.vaitaitiene@inovacijuagentura.lt
Dokumentų valdymo specialistė Irena Aleksiejūnienė 8 618 32 258 irena.aleksiejuniene@inovacijuagentura.lt
PROJEKTŲ EKSPERTŲ SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovas Vaidas Lileika 8 620 16 923 v.lileika@inovacijuagentura.lt
Valstybės pagalbos vadovas Gytis Petrukaitis 8 687 66 317 g.petrukaitis@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis ekspertė Agnė Braškutė 8 687 65 838 a.braskute@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis ekspertas Tomas Vitkauskas 8 682 90 826 t.vitkauskas@inovacijuagentura.lt
Vyresnysis ekspertė Rasa Mockutė 8 682 92 415 r.mockute@inovacijuagentura.lt
Ekspertas Artūras Sirgedas 8 682 13 844 a.sirgedas@inovacijuagentura.lt
Ekspertas Audrius Jokštys 8 687 69 978 a.jokstys@inovacijuagentura.lt
Ekspertas Rimantas Jančauskas 8 618 10 317 r.jancauskas@inovacijuagentura.lt

 

ORGANIZACIJOS VYSTYMO SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovė Ieva Kaminskienė 8 687 07 065 i.kaminskiene@inovacijuagentura.lt
Personalo partnerė Edita Labidi 8 682 96 342 e.labidi@inovacijuagentura.lt
Personalo partnerė Dovilė Truncaitė 8 687 62 985 d.truncaite@inovacijuagentura.lt
Personalo partnerė Indrė Kazlauskienė 8 666 33 568 in.kazlauskiene@inovacijuagentura.lt
Personalo partnerė Indra Janonienė 8 687 32 803 i.janoniene@inovacijuagentura.lt
Vidinės komunikacijos partnerė Rūta Linkevičienė 8 682 80 611 r.linkeviciene@inovacijuagentura.lt

 

RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas      El.paštas
Skyriaus vadovė Jolita Mažeikienė 8 686 58 356 j.mazeikiene@inovacijuagentura.lt
Komunikacijos vadovė Vaiva Deksnytė 8 687 27 208 v.deksnyte@inovacijuagentura.lt
Komunikacijos vyriausioji projektų  vadovė Lina Arlauskienė 8 663 41 662 l.arlauskiene@inovacijuagentura.lt
Komunikacijos vyriausiasis projektų vadovas Gediminas Grigelevičius 8 620 18 032 g.grigelevicius@inovacijuagentura.lt
Tarptautinės komunikacijos projektų vadovė Gabrielė Klusienė 8 658 73 342 g.klusiene@inovacijuagentura.lt
Komunikacijos projektų vadovas Vilius Rekevičius 8 687 04 977 v.rekevicius@inovacijuagentura.lt
Komunikacijos projektų vadovė Eglė Indriūnaitė 8 695 65 007 e.indriunaite@inovacijuagentura.lt
Grafikos dizainerė Jurgita Juodytė 8 670 13 828 j.juodyte@inovacijuagentura.lt

 

TYRIMŲ IR ANALIZĖS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El. paštas
Skyriaus vadovė Jonė Kalendienė 8 659 53 599 j.kalendiene@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis tyrėja Jurgita Pesliakaitė 8 683 96 033 j.pesliakaite@inovacijuagentura.lt
Vyriausiasis analitikas Nerijus Dovydėnas 8 684 04 946 n.dovydenas@inovacijuagentura.lt
Vyriausioji analitikė Eglė Urbonavičiūtė 8 673 76 208 e.urbonaviciute@inovacijuagentura.lt
Analitikė Irena Karelina 8 652 26 141 i.karelina@inovacijuagentura.lt

 

FINANSŲ IR APSKAITOS SKYRIUS
Pareigos Vardas, pavardė Telefonas El.paštas
Skyriaus vadovė Vaida Ražanauskė 8 646 10 547 v.razanauske@inovacijuagentura.lt
Vyresnioji buhalterė Danguolė Grigaliūnienė 8 620 90 732 d.grigaliuniene@inovacijuagentura.lt
Buhalterė Anželika Tarulienė 8 615 83 137 a.taruliene@inovacijuagentura.lt
Buhalterė Lauryna Kojienė 8 686 69 817 l.kojiene@inovacijuagentura.lt
Finansininkė Audronė Paukštytė 8 682 90 107 a.paukstyte@inovacijuagentura.lt
Finansininkė Jurga Novikovaitė 8 679 59 431 j.novikovaite@inovacijuagentura.lt