VPB Apeliacinis skyrius išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp suinteresuoto asmens Société des Produits Nestlé S.A ir pareiškėjo SIA „Gemaga Group“.

Suinteresuotas asmuo proteste nurodė, kad pareiškėjo ginčijamas prekių ženklas „Clean&Tidy TOP QUALITY PRODUCT“ yra klaidinamai panašus į ankstesnį suinteresuoto asmens ženklą „TIDY CATS“, kaip pavaizduota žemiau:

 

Ankstesni ženklai Ginčijamas ženklas

Šiame ginče Apeliacinis skyrius vertino lyginamuose ženkluose sutampantį žodinį elementą „tidy“. Apeliacinis skyrius sutiko su pareiškėjo argumentu dėl ženkluose pasikartojančio žodžio „tidy“ vertinimo kaip aprašomojo pobūdžio informaciją teikiančio elemento (anglų kalbos žodis tidy – „tvarkingas, švarus“). Tokiu būdu pripažintina, kad savo esme šis elementas yra silpno skiriamojo požymio registruojamų 31 klasės prekių atžvilgiu. Todėl vien šio žodinio elemento sutapimas automatiškai negalėtų lemti ženklų panašumo.

Tokios pat pozicijos laikomasi ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos konvergencijos programos 2014-10-02 Bendrajame pranešime dėl santykinių atsisakymo registruoti pagrindų ir suklaidinimo galimybės (skiriamojo požymio neturinčių ir (arba) skiriamąjį požymį turinčių elementų įtaka). Šiame dokumente įtvirtinta, kad, jei sutampa silpno/neturinčio skiriamojo požymio elementas, tai savaime nereiškia, kad yra suklaidinimo galimybė. Tačiau suklaidinimo galimybė gali būti, jeigu: kiti elementai turi silpnesnį (arba vienodai silpną) skiriamąjį požymį arba jie yra nereikšmingi ženklų vizualiam įspūdžiui ir todėl bendras prekių ženklų suvokimo įspūdis yra panašus; arba bendras prekių ženklų sukuriamas įspūdis yra labai panašus arba tapatus.

Apeliacinis skyrius, vertindamas lyginamuosius prekių ženklus, padarė išvadą, kad ginčijamą ženklą sudaranti žodinių ir vaizdinių elementų visuma, kurios centre esantis stilizuotas gyvūnų pėdsakas yra ryškus ir aiškiai pastebimas, pagal išpildymo pobūdį sudaro vientisą kompoziciją su ženklą sudarančiais aprašomaisiais žodžiais, todėl jo buvimas ginčijamame ženkle padeda individualizuoti ženklą, visa tai suponuoja skirtingą žymenų suvokimo įspūdį. Pagal tai vien tik silpną skiriamąjį požymį turinčių elementų „Tidy“ sutapimas nėra pakankamas pripažinti ženklus panašiais.

Apeliacinis skyrius, išnagrinėję lyginamuosius ženklus, padarė išvadą, kad nėra pakankamo pagrindo pripažinti protestuojamo ženklo „Clean&Tidy TOP QUALITY PRODUCT“ (paraiškos Nr. 2022 1388) panašumo į ankstesnį ženklą „TIDY CATS“ (reg. Nr. 002771244), todėl protestą atmetė.

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2023 m. liepos 25 d.).