Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens D. Alijošiaus protestą Nr. PNZ-842 dėl pareiškėjo UAB „Rondinė“ prekių ženklo „OK BROWS“ (paraiška Nr. 2020 0906) neregistravimo.

Suinteresuotas asmuo protestą grindė Prekių ženklų įstatymo (toliau – PŽĮ) 8 straipsnio 1 dalies 5 punkto d papunkčiu, kuris nustato, kad ženklas neregistruojamas arba įregistruoto ženklo registracija pripažįstama negaliojančia, jeigu jis pažeidžia kitas ankstesnes teises, įskaitant pramoninės nuosavybės teises. Šiame proteste pirmą kartą buvo analizuojamas domeno vardo kaip ankstesnės teisės ir prekių ženklo santykis.

Suinteresuotas asmuo proteste nurodė, kad jis yra domeno vardo www.okbrows.lt turėtojas, domeno vardo registracijos pradžia – 2017-10-14. Tačiau atsižvelgiant į pakankamai trumpą domeno registracijos terminą (domenai registruojami 1 metams, yra pratęsimo galimybė), Apeliacinio skyriaus nuomone, suinteresuotas asmuo privalo įrodyti, kad šios teisės jam priklauso ir yra galiojančios taip pat ir ginčo nagrinėjimo metu. Suinteresuotas asmuo pateikė papildomus įrodymus, jog domeno registracija galioja iki 2022-10-15, tuo tarpu ginčo Apeliaciniame skyriuje nagrinėjimo data – 2022-11-30.

Šiame kontekste taip pat yra svarbu tai, kad domeno registracijai nekeliami tokie reikalavimai, kaip prekių ženklo registravimui, taigi, pavyzdžiui, domenas gali ir neturėti skiriamojo požymio naudojamų prekių bei paslaugų atžvilgiu. Tokiu atveju susidarytų ydinga situacija, kuomet būtų ginamas neturintis skiriamojo požymio domeno vardas, vien tuo pagrindu, kad jis yra ankstesnis. Kilus ginčui ir vertinant lyginamų objektų tapatumą bei panašumą yra svarbu nustatyti šių objektų skiriamojo požymio laipsnį.

Apeliacinio skyriaus nuomone, lyginant domeną ir prekių ženklą taikytina PŽĮ 11 straipsnio analogija, kuomet skiriamųjų požymių nebuvimas (konkrečiu atveju domeno) turėtų sutrukdyti vėlesnio prekių ženklo registracijos pripažinimui negaliojančia. Šiame proteste taip pat buvo remtasi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje  Nr. e2A-74-407/2022, kurioje teismas konstatavo, kad žodžių derinys, junginys „OK BROWS“ (lietuviškai reiškiantį „geri antakiai“) tėra paprastas aprašomasis žymuo, apibūdinantis prekių ar paslaugų tam tikras savybes.

Apeliacinis skyrius pažymi, kad teisė į domeno vardą gali būti ginama ir Konkurencijos įstatymo nuostatomis. Šio įstatymo 15 straipsnyje pateikiamas pavyzdinis sąrašas veiksmų, kurie gali būti pripažinti nesąžiningos konkurencijos veiksmais, tačiau ir šio įstatymo nuostata kalba apie pirmumo teise naudojamo žymens, būtent turinčio skiriamąjį požymį, gynybą.

Suinteresuotas asmuo nurodė, kad domeno vardas „okbrows.lt“ naudojamas peradresuojant jį į suinteresuoto asmens bendrovės „Būk kitokia“ internetinį puslapį www.okmakeup.lt. Įvertinus šią aplinkybę, Apeliacinis skyrius konstatavo, kad domeno peradresavimo proceso metu tik atliekama techninė funkcija, o ne bendrovės identifikavimo funkcija. Tokiu būdu buvo konstatuota, kad proteste nebuvo pagrįstas būtent „okbrows.lt“ domeno vardo naudojimas atitinkamoms prekėms bei paslaugoms žymėti.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Apeliacinis skyrius nusprendė protestą atmesti ir registruoti prekių ženklą „OK BROWS“ (paraiškos Nr. 2020 0906).

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2023 m. sausio 25 d.).