Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) išnagrinėjęs suinteresuoto asmens ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A. protestą Nr. PNZ-913 dėl prekių ženklo „Naturals Sunflower Oil Refined“ (paraiškos Nr. 2021 1278), priėmė sprendimą neregistruoti prekių ženklo „Naturals Sunflower Oil Refined“, nes jis klaidinamai panašus į ankstesnius suinteresuoto asmens prekių ženklus „Natura” (reg. Nr. 760304, 004019287).

Šiame proteste ginčijamo ženklo pareiškėjas pasinaudojo Prekių ženklų įstatyme numatyta gynybos priemone ir Apeliaciniam skyriui pateikė prašymą įrodyti ankstesnių ženklų naudojimą. Suinteresuotas asmuo Apeliaciniam skyriui pateikė ankstesnių ženklų naudojimo įrodymus, o ginčo ženklo pareiškėjas pastabų dėl suinteresuoto asmens įrodymų, pagrindžiančių ankstesnių ženklų naudojimą, nepateikė.

Nagrinėdamas šį protestą, Apeliacinis skyrius, be kita ko, rėmėsi Europos Sąjungos prekių ženklo deleguotojo reglamento nuostatomis, pagal kurias numatyta, kad naudojimo požymius ir įrodymus turi sudaryti ankstesnio prekių ženklo naudojimo vietos, laiko, apimties ir pobūdžio požymiai, susiję su prekėmis ir paslaugomis, kurioms jis įregistruotas ir kuriomis grindžiamas prašymas paskelbti ženklą negaliojančiu.

Apeliacinis skyrius, išanalizavęs suinteresuoto asmens pateiktus ankstesnių ženklų „Natura” naudojimo įrodymus, pripažino, kad pateiktų įrodymų visuma yra pakankama išvadai, kad ankstesni ženklai „Natura“ buvo naudojami iš tikrųjų registracijose nurodytų 29 klasės prekių atžvilgiu.

Apeliacinis skyrius šiame proteste taip pat vertino ginčijamo ženklo „Naturals Sunflower Oil Refined“ panašumą į suinteresuoto asmens ankstesnius prekių ženklus „Natura“. Apeliacinis skyrius pažymėjo, kad ženklų bendrą suvokimo įspūdį lemia lyginamų ženklų skiriamieji ir dominuojantys elementai žodžiai „Natura“ ir „Naturals“.

Apeliacinis skyrius pripažino pagrįstais suinteresuoto asmens argumentus, kad suinteresuoto asmens ankstesni ženklai „Natura“ ilgalaikio ir pastovaus naudojimo, reklamavimo dėka tapo žinomi tarp vartotojų. Konkrečiu atveju ankstesnių ženklų skiriamasis požymis įgytas bei sustiprintas dėl ženklų naudojimo aplinkybių. Todėl priešingai nei ginčo ženklo žodinis elementas „Naturals“, suinteresuoto asmens ženklų žodinis elementas „Natura“ negali būti vertinamas kaip silpnas/neturintis skiriamojo požymio elementas.

Lyginamųjų ženklų analizė leido Apeliaciniam skyriui padaryti išvadą, kad ženklai „Natura“ ir „Naturals“ vizualiai, fonetiškai ir semantiškai panašūs.

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2022 m. lapkričio 25 d.).