Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens CEDC International SP. Z.O.O (Lenkija, PL) protestą Nr. PNZ-875 dėl pareiškėjo Olimp – Consult Limited Liability Company (Ukraina, UA) prekių ženklo „ZUBROFF“ (paraiška Nr. 2021 0106) neregistravimo.

Suinteresuotam asmeniui priklauso šie ankstesni prekių ženklai (visi registruoti 33 klasės prekėms):

  • „ŻUBRÓWKA ATRASK LEGENDĄ“ (reg. Nr. 80172);
  • „ŻUBRÓWKA DISCOVER THE LEGEND“ (reg. Nr. 79842);
  • „ŻUBRÓWKA ATRASK LEGENDĄ“ (reg. Nr. 80173);
  • „POLMOS ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA“ (reg. Nr. 21979).

Ginčijamas prekių ženklas „ZUBROFF“ (paraiška Nr. 2021 0106), šiam ženklui įregistruoti paraiška Valstybiniam patentų biurui paduota 2021-08-16. Ženklas registruotas 33 klasės prekėms „svaigieji gėrimai (išskyrus alų)“.

Vizualaus panašumo vertinimas

Vertinant lyginamų ženklų bendrą suvokimo įspūdį, iš esmės tarp šalių nebuvo ginčo, kad lyginamų ženklų pagrindiniai ir skiriamieji elementai yra žodžiai „ŻUBRÓWKA“ ir „ZUBROFF“, kurie ir formuoja ženklų bendrą suvokimo įspūdį.

Apeliacinis skyrius nurodė, kad žodiniai elementai „ZUBROFF“ ir „ŻUBRÓWKA“ parašyti standartiniu ar artimu standartiniam šriftu, didžiosiomis raidėmis.

Pagrindiniai elementai „ZUBROFF“ ir „ŻUBRÓWKA“ yra panašaus ilgio: ginčo ženklą „ZUBROFF“ sudaro 7 raidės, ankstesnius ženklus „ZUBROWKA“ – 8 raidės. Didžioji šių žodžių dalis „ZUBRO“ (penkios raidės) sutampa bei užima identiškas pozicijas, būtent yra žodinių elementų pradžioje. Nesutampančios dalys „-FF“ ir „-WKA“ yra žodžių pabaigoje ir, Apeliacinio skyriaus vertinimu, toks skirtumas vizualiai nėra reikšmingas.

Fonetinio panašumo vertinimas

Apeliacinis skyrius, atlikdamas fonetinį lyginamųjų ženklų vertinimą, konstatavo, kad žodiniai elementai „ZUBROFF“ ir „ŻUBRÓWKA“ yra panašūs ir fonetiškai, kadangi, kaip, jau buvo minėta, sutampa ir yra identiškai tariama žodžių pradžioje esanti dalis ZUBRO. Raidės ir garsai „F“ ir „W“ fonetiškai yra pakankamai panašūs priebalsiai.

Abiem atvejais „ZUBROFF“ ir „ŻUBRÓWKA“ kirčiuojami analogiškai, kirtis atitenka antram skiemeniui. Argumentas, kad žodis „ZUBROWKA“ savo tarimu pakankamai skiriasi, nes tai lenkų kalbos žodis, pažymėtina, kad taisyklingai šį žodį tarti gali tik ta vartotojų dalis, kuri būtent žino ir moka lenkų kalbą. Be to, tai žodis, kurio vartojimas nėra paplitęs ar turintis analogą lietuvių kalboje, todėl labiau tikėtina, kad žodis bus tariamas taip, kaip parašyta.

Semantinio panašumo vertinimas

Semantinis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į konkrečių registruojamų prekių vartotojų grupę, nagrinėjamu atveju šis vartotojų ratas yra platus. Apeliacinis skyrius pažymėjo, kad ginčo ženklas „ZUBROFF“ sudaro slaviškos kilmės pavardės įspūdį, kadangi šios grupės prekėms (alkoholiniams gėrimams) yra būdingi tokio pobūdžio prekių ženklai (pavyzdžiui, Smirnoff, Nemiroff, Orloff, Miloff, Davidoff, Beloff).

Antra vertus, galūnės „OFF“ pasikartojimas leidžia spręsti apie tokio elemento silpnumą bei koncentravimąsi į ženklo pradžią ZUBR, sutampančia su ankstesnių ženklų pagrindinio ir skiriamojo elemento ŻUBRÓWKA pradžia.

Suinteresuoto asmens pateikti įrodymai nurodo, kad žodis „ŻUBRÓWKA“ gali būti suprantamas kaip kvapnaus ilgamečio augalo „stumbražolės“ pavadinimas. Pagal šio žodžio šaknį Apeliacinis skyrius padarė prielaidą, kad „ŻUBRÓWKA“ kildinamas iš lenkų, baltarusių kalbų pasisavintų žodžių „ZUBR“ ar „ZUBRAS“, kurie yra semantiškai artimi lietuviškam žodžiui „STUMBRAS“.

Pareiškėjas nurodė argumentą dėl „ŻUBRÓWKA“ elemento vertinimo kaip silpno/neturinčio skiriamojo požymio. Ginčo šalis (šiuo atveju pareiškėjas) turi šiuos argumentus dėl „ŻUBRÓWKA“ elemento vertinimo pagrįsti objektyviais įrodymais, tačiau pareiškėjas tokių įrodymų nepateikė.

Apeliacinis skyrius nurodė, kad identiškos dalies „ZUBR“ atsikartojimas lyginamuosiuose ženkluose leidžia daryti išvadą, kad ženklai gali kelti panašias semantines asociacijas vartotojams, suvokiantiems minėtų žodžių reikšmes. Nesuvokiantiems šių žodžių kilmės, tai gali būti tiesiog kitos kalbos žodžiai, neteikiantys jokios aiškios ir akivaizdžiai suvokiamos prasmės. Nagrinėjamu atveju semantinis vertinimas nepaneigia ženklų vizualaus bei fonetinio panašumo.

Suinteresuoto asmens pateiktas įrodymas (UAB SPINTER atlikta visuomenės apklausa), kuris vertinamas bendrame kontekste kartu su kitais šalių pateiktais įrodymais, taip pat patvirtino faktą, kad reikšminga apklaustų respondentų dalis nurodė ženklus esant panašiais.

Apeliacinis skyrius, įvertinęs visas aplinkybes, nutarė protestą tenkinti ir neregistruoti prekių ženklo „ZUBROFF“ (paraiška Nr. 2021 0106).

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2022 m. rugsėjo 26 d.).