Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens Monster Energy Company (JAV) protestą Nr. PNZ-918 dėl pareiškėjo UAB „Alma littera“ (Lietuva) prekių ženklo „MONSTROPEDIJA“ neregistravimo iš dalies 30, 32 klasių prekėms.

Suinteresuotam asmeniui priklauso šie ankstesni Europos Sąjungos prekių ženklai: „MONSTER“ registracija Nr. 018348576 ir „MONSTER“ registracija Nr. 017912990. Ginčijamas vėlesnis prekių ženklas – „MONSTROPEDIJA“ (paraiškos Nr. 2021 0165)

Suinteresuoto asmens prekių ženklas „MONSTER“ (reg. Nr. 018348576) yra žodinis ženklas, sudarytas iš vienintelio žodinio elemento „MONSTER“, išpildyto standartiniu šriftu, lotyniškos abėcėlės raidėmis. Suinteresuoto asmens prekių ženkle „MONSTER“ (reg. Nr. 017912990) žodinis elementas „MONSTER“ pateiktas stilizuotu šriftu.

Ginčijamas prekių ženklas „MONSTROPEDIJA“ (paraiškos Nr. 2021 0940) yra žodinis prekių ženklas, sudarytas iš sudurtinio žodžio „MONSTROPEDIJA“, išpildyto standartiniu šriftu, lotyniškos abėcėlės didžiosiomis raidėmis.

Vizualaus ir fonetinio panašumo vertinimas

Nagrinėjamu atveju buvo konstatuota, kad tarp šalių nėra ginčo, kad nustatant lyginamų ženklų bendrą suvokimo įspūdį vertinami pagrindiniai ir dominuojantys ženklų elementai žodžiai „MONSTER“ ir „MONSTROPEDIJA“.

Apeliacinis skyrius nurodė, kad lyginamuosiuose ženkluose sutampa žodžių pradžia „MONST“. Nors sutampanti dalis/elementas yra ženklų pradžioje, tačiau, Apeliacinio skyriaus vertinimu, savaime ši aplinkybė negali būti sureikšminama vertinant ženklų panašumą, o reikėtų atsižvelgti ir į kitus ženklus sudarančius elementus bei jų skiriamojo požymio laipsnį, taip pat žodinių elementų perteikiamą semantinį reikšmę.

Apeliacinis skyrius taip pat pažymėjo, kad lyginamųjų žodžių struktūra yra visiškai skirtinga, nes juos sudaro skirtingas skiemenų ir raidžių skaičius, ir tik 5 raidės bei jų išdėstymas yra atkartojamas pakankamai ilgame ginčo ženkle. Antrasis suinteresuoto asmens prekių ženklas „MONSTER“ (reg.Nr.017912990) yra užrašytas stilizuotu šriftu, ši aplinkybė papildomai daro įtaką vizualiam ženklų skirtingumui. Esant nurodytoms aplinkybėms, Apeliacinis skyrius konstatavo, kad lyginamų ženklų sudaromas bendras suvokimo įspūdis yra pakankamai skirtingas.

Apeliacinis skyrius taip pat pažymėjo, kad žodžiuose MONSTER ir MONSTROPEDIJA kirčio vieta yra visiškai skirtinga, žodyje MONSTER kirčiuojamas pirmasis skiemuo MON, o ginčo ženkle MONSTROPEDIJA kirčiuotinas trečiasis skiemuo „PE“.  Taigi žodžiai tariami pakankamai skirtingai, todėl Apeliacinis skyrius konstatavo fonetinį ženklų skirtingumą.

Semantinio panašumo vertinimas

Nagrinėjamu atveju buvo nustatyta, kad suinteresuoto asmens ankstesni prekių ženklai yra sudaryti iš prasminio anglų kalbos žodžio „monster“, kuris išvertus į lietuvių kalbą reiškia „pabaisą“. Apeliacinis skyrius pažymi, kad šio žodžio prasmė bus aiški ir suvokiama plačiam vartotojų ratui, ne tik suprantantiems anglų kalbą, nes šis žodis yra tarptautinis, turintis atitikmenį ir lietuvių kalboje „monstras“ (liet. „pabaisa“).

Ginčo ženklas yra sudurtinis žodis: pirmoji ženklo dalis „monstro“ kilusi iš minėto tarptautinio žodžio „monstras“ bei žodinio elemento „pedija“. Terminas „…pedija“ yra sudurtinių tarptautinių žodžių dėmuo, reiškiantis sąsają su auklėjimu, lavinimu, gydymu, pvz., logopedija, ortopedija, hipnopedija ir kt. Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, Apeliacinis skyrius konstatavo, kad ginčijamo prekių ženklo sudurtinis žodinis elementas „MONSTROPEDIJA“ Lietuvos vartotojams bus suprantamas kaip monstrų (pabaisų) auklėjimas, mokymas, lavinimas.

Apeliacinis skyrius sutiko su pareiškėjo argumentu, kad nepaisant to, jog lyginamųjų prekių ženklų žodiniai elementai pasižymi terminu, turinčiu tą pačią semantinę reikšmę („monstras“), ginčijamas prekių ženklas, kaip sudurtinis žodis, vis tik pasižymi visiškai skirtinga konceptualia prasme, kuri, kaip minėta, atsiranda dėl termino „pedija“ naudojimo.

Apeliacinis skyrius, įvertinęs visas aplinkybes, nutarė protestą atmesti ir registruoti prekių ženklą „MONSTROPEDIJA“ (paraiškos Nr. 2021 0165).

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2022 m. rugpjūčio 25 d.).