Europos Komisija kuria kovos su klastojimu priemonių rinkinį

Europos Komisija paskelbė, kad pradėjo kurti ES kovos su klastojimu priemonių rinkinį, kuris padės kovoti su intelektinės nuosavybės pažeidėjais, sustiprins bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija…