Europos Komisija paskelbė, kad pradėjo kurti ES kovos su klastojimu priemonių rinkinį, kuris padės kovoti su intelektinės nuosavybės pažeidėjais, sustiprins bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp teisių turėtojų, internetinių tarpininkų ir valdžios institucijų. ES kovos su klastojimu priemonių rinkinio bendras tikslas bus nustatyti suderintus, veiksmingus ir koordinuotus veiksmus kovojant su klastojimu internete ir ne internete. Jis bus pasiekiamas net 24 ES kalbomis.

Europos Komisija prašo suinteresuotų valstybės institucijų ir privataus sektoriaus atstovų aktyviai teikti atsiliepimus, pastabas ir pasiūlymus, kurie padės sukurti veiksmingas priemones, skirtas valdžios institucijoms ir įmonėms, ypač MVĮ, kovoti su klastojimu.

Savo pastabas, atsiliepimus ir pasiūlymus galite teikti iki 2022 m. kovo 3 d. čia: https://bit.ly/35W1KWP

Plačiau apie šią iniciatyvą galite rasti čia: https://bit.ly/3LeT0Lx