Kokią paramą intelektinei nuosavybei galiu gauti?

Kokia parama suteikiama ir kokia tvarka?

Siekiant padėti efektyviau apsaugoti intelektinės nuosavybės teises, įvertinti turimą intelektinės nuosavybės portfelį, tinkamai juo pasinaudoti įvairios institucijos teikia konsultacinę, metodinę, finansinę paramą. Taip pat siekiant skatinti kūrėjus – fizinius asmenis, apsaugoti sukurtus išradimus ar dizainą ir siekiantiems juos registruoti savo vardu yra numatyti mažesni mokesčiai už tam tikrų veiksmų atlikimą.

Kur kreiptis norint gauti paramą?

Konsultacinę ir metodinę paramą institucijos teikia pagal savo kompetenciją, todėl dėl informacijos galima kreiptis į atitinkamą instituciją pagal jums rūpimą klausimą. Dažniausiai informacija pateikiama ir atsakingos institucijos tinklalapyje.

Lietuvoje galima gauti ir finansinę paramą, kuri yra susijusi su patirtų išlaidų registruojant intelektinės nuosavybės objektus kompensavimu, išankstiniu finansavimu kuriant intelektinės nuosavybės objektus, išankstine intelektinės nuosavybės objektų įvertinimo paslauga, mokesčių lengvatomis, jeigu esama su intelektinės nuosavybės objektų kūrimu ar naudojimu susijusių išlaidų.

Informaciją apie šiuo metu teikiamą paramą galima rasti čia