Kūrybiškus, įkvepiančius ir kitus mokslu bei technologijomis gyvenančius žmones kviečiame aplikuoti į Europos patentų tarnybos (EPO) inicijuotą Europos išradėjų tinklo programą. 

Europos išradėjų tinklas pradėjo veikti 2023 m. liepos mėn. ir subūrė jau daugiau kaip 250 buvusių Europos išradėjų konkurso finalininkų – motyvuotų išradėjų, norinčių būti įkvepiančiais pavyzdžiais ir pažadinti jaunosios kartos aistrą inovacijoms ir kūrybai. Tinklui plečiantis kilo mintis programai, kuri per edukacines veiklas pasiektų vaikus ir paauglius, skatintų jų kūrybiškumą, pateiktų pavyzdžius, drąsinančius mergaites ir jaunas moteris rinktis mokslininkės ar inžinierės kelią, skatintų ilgalaikį susidomėjimą technikos sritimis (STEM), skatintų verslumo mąstyseną.  

2023 m. Europos patentų tarnyba inicijavo pirmąjį kvietimą Europos išradėjų tinklo nariams teikti paraiškas įkvepiančioms veikloms ir gauti finansinę paramą (2000 Eur, 4000 Eur arba 6000 Eur už vieną veiklą, atsižvelgiant į jos poveikį ir pasiekiamumą). Šios programos dėka jie galėjo lankytis mokyklose ir per seminarus, dirbtuves, konferencijas ar praktinius užsiėmimus bendrauti su moksleiviais apie inovacijas. 2023 m. pareiškėjams iš 11 šalių buvo suteikta parama 24 veikloms ir apskaičiuota, kad jos pasiekė daugiau kaip 3 500 vaikų. 2024 m. programos biudžetas siekia 160 000 Eur veikloms, kurios turės būti įgyvendintos iki 2025 m. pabaigos.  

Norint aplikuoti į programą reikia pasirinkti kokią įkvepiančią veiklą norėtumėte įgyvendinti mokykloje (-ose), su kokiais darnaus vystymosi tikslais susijusi siūloma veikla (jeigu tokie tikslai keliami veiklai), kas yra veiklos tikslinė auditorija, kokioje konkrečiai mokykloje (-ose) bus vykdomos veiklos, pateikiamas veiklos aprašymas, kiek dalyvių (mokinių) tikimasi dalyvaus, ar numatomos kelionės ir/ar kitos materialinės sąnaudos veikloms (šios išlaidos, jeigu reikia, dengiamos atskirai). 

Kriterijai potencialiems paramos gavėjams yra: 

– būti išradėju (-a) arba asmenybe, turinčia stiprų polinkį į mokslą ir technologijas; 

– būti Europos patentų konvencijos valstybės narės piliečiu (Lietuva yra šios konvencijos narė); 

– turėti gerus pedagoginius įgūdžius. 

Aplikuoti galite iki 2024 m. liepos 10 d., užpildydami Europos patentų tarnybos (EPT) pateiktą formą (anglų kalba): 

https://www.epo.org/en/network-grant-application-form?mtm_keyword=einetwork&mtm_medium=ein-news  

Pažymėtina, kad nors forma pildoma anglų kalba ir programą finansuoja EPT, konkrečios kalbos reikalavimo veikloms mokyklose nėra. Taip pat EPT informuoja, kad jei neturite konkrečios mokyklos, kurioje norėtumėte/galėtume vykdyti įkvepiančias veiklas, kontaktų, galite formoje tai nurodyti.  

Jeigu turite daugiau klausimų dėl aplikavimo į programą, ją galite gauti kreipdamiesi el.paštu gabriele.miliute@vpb.gov.lt. 

Pateiktus prašymą EPT prašome Valstybiniam patentų biurui el. paštu gabriele.miliute@vpb.gov.lt atsiųsti užpildytos formos kopiją (el. paraiškos nuotrauką ar turinio kopiją), kadangi Valstybinis patentų biuras yra rekomenduojanti institucija pareiškėjams iš Lietuvos. 

Plačiau apie Europos išradėjų tinklą ir programą: https://www.epo.org/en/news-events/european-inventor-award/european-inventor-network