VPB Apeliacinis skyrius išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp dviejų alkoholinių gėrimų gamintojų AS „Amber Latvijas balzams“ ir UAB „Henkell Freixenet Lietuva“.

Suinteresuotas asmuo AS „Amber Latvijas balzams“ proteste nurodė, kad ginčijamas prekių ženklas „KAVOS LIKERIS Moka COFFEE LIQUEUR ORIGINAL“ yra klaidinamai panašus į ankstesnius suinteresuoto asmens ženklus „MOKA“, kaip pavaizduota žemiau:

Ankstesni ženklai Ginčijamas ženklas

 

Šiame ginče Apeliacinis skyrius vertino lyginamuose ženkluose sutampantį žodinį elementą „moka“. Apeliacinio skyrius sutiko su pareiškėjo argumentu dėl žodžio „moka“ vertinimo kaip aprašomojo pobūdžio informaciją teikiančio elemento. Žodis „moka“ nurodo kavamedžių pupelių pavadinimą, tai viena geriausių kavos rūšių. Taigi pagal savo semantinį turinį žodis „moka“ registruojamų prekių atžvilgiu (likeriai ir kiti alkoholiniai gėrimai) teikia tam tikrą informaciją apie prekių sudėtį ir skonį – būtent tai, jog moka kava yra naudojama alkoholinių gėrimų gamyboje, gali būti jų sudėtyje ir suteikti atitinkamą skonį.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, Apeliacinis skyrius pripažino, kad savo esme šis žodinis elementas „moka“ yra silpno skiriamojo požymio registruojamų 33 klasės prekių atžvilgiu. Todėl vien šio žodžio sutapimas automatiškai negalėtų lemti suklaidinimo galimybės. Tokios pat pozicijos laikomasi ir ESINT konvergencijos programos 2014-10-02 Bendrajame pranešime dėl santykinių atsisakymo registruoti pagrindų ir suklaidinimo galimybės (skiriamojo požymio neturinčių ir (arba) skiriamąjį požymį turinčių elementų įtaka), kuriame nurodyta, kad vien tik silpno/neturinčio skiriamojo požymio elemento sutapimas negalėtų būti pagrindu pripažinti lyginamus ženklus panašiais.

Apeliacinis skyrius pažymėjo, kad vertinant ženklų bendrą suvokimo įspūdį, būtina pažymėti ženklų palyginimo kontekste reikšmingą aplinkybę, kad sutampantis elementas „moka“ lyginamuose ženkluose yra išpildytas skirtingais šriftais ir spalvomis. Be to, ginčijamas ženklas yra sudarytas iš didesnio žodinių ir vaizdinių elementų skaičiaus, išdėstytų tam tikra tvarka. Protestuojamą ženklą sudaranti vaizdinių elementų visuma sudaro vientisą kompoziciją, kurioje tiesiogiai prekių neaprašantys elementai (malūnėlis, puodelis, šaukštas) taip pat yra reikšmingi bendroje ženklo kompozicijoje, todėl vien žodžio „Moka“ pasikartojimas ženkluose nėra pakankamas, kad suklaidintų visuomenę.

Apeliacinis skyrius, išnagrinėję lyginamuosius ženklus, padarė išvadą, kad nurodyti skirtumai yra tokio pobūdžio, kad nėra pakankamo pagrindo pripažinti protestuojamo ženklo „KAVOS LIKERIS Moka COFFEE LIQUEUR ORIGINAL“ (paraiškos Nr. 2022 1066) panašumo į ankstesnius ženklus „MOKA“ (reg. Nr. 78668, 017931621), todėl protestą atmetė.

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2023 m. birželio 26 d.).