Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius (toliau – Apeliacinis skyrius) išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp dviejų žymių alkoholinių gėrimų gamintojų Bacardi & Company Limited ir F&I Beverages AG.

Suinteresuotas asmuo proteste nurodė, kad ginčijamas prekių ženklas klaidinamai panašus į ankstesnį suinteresuoto asmens vaizdinį ženklą.

Ginčijamų ženklų vizualus, fonetinis ir semantinis palyginimas

Lyginant ženklus vizualiai, Apeliacinis skyrius nustatė, kad ženkluose pasikartoja vandens telkinio kalnų fone ir skrendančių paukščių kompozicija, abiejuose ženkluose šie grafiniai elementai išpildyti panašiu stiliumi ir panaudojant panašias spalvas (mėlyna, balta). Taip pat buvo nustatyta, kad nagrinėjamu atveju panašūs ir kiti ženklus sudarantys elementai.

Apeliacinio skyriaus nuomone, vien žodinio junginio „FIRE & ICE“ buvimas ginčo ženkle (tik vienoje butelio pusėje) nėra pakankamas skirtingo suvokimo įspūdžio tarp ženklų sukūrimui atsižvelgiant į tai, kad visi kiti ženklus sudarantys elementai yra vizualiai panašūs. Be to, šio elemento išdėstymas baltame fone ir išpildymas mėlyna ir raudona spalvomis turi vizualių panašumų su analogiškoje pozicijoje esančiu grafiniu elementu ankstesniame ženkle – horizontalia juosta, išpildyta mėlyna, balta ir raudona spalvomis.

Šalys sutiko, kad fonetinis ženklų palyginimas nėra galimas dėl žodinių elementų nebuvimo suinteresuoto asmens ženkle.

Nagrinėjant protestą buvo nustatyta, kad semantiškai ženklai sukels tapačias asociacijas – dėl natūralistinio vaizdavimo grafiniai elementai bus suprantami vidutiniam vartotojui – vandens telkinys, kalnai, skrendantys paukščiai. Apeliacinis skyrius taip pat konstatavo, kad protestuojamo prekių ženklo žodinio elemento „FIRE & ICE“ (angl. k. – ugnis ir ledas) prasmė nėra tiek reikšminga bendram šio ženklo suvokimo įspūdžiui, kad pakeistų ar turėtų esminės reikšmės nurodytų grafinių elementų prasmei bei jų sukuriamoms asociacijoms.

Įvertinus išdėstytas aplinkybes, sutampančius bei nesutampančius elementus bei jų įtaką ženklų bendram suvokimo įspūdžiui, Apeliacinis skyrius padarė išvadą, kad protestuojamas ženklas „FIRE & ICE“ yra panašus į ankstesnį suinteresuoto asmens vaizdinį prekių ženklą.

Ginčijamų ženklų prekių sąrašų palyginimas

Lyginant protestuojamo ženklo ir ankstesnio ženklo 33 klasės prekių sąrašus nustatyta, kad protestuojamos prekės „degtinė; džinas; vynai, būtent putojantys vynai“ patenka į ankstesnio ženklo prekių „svaigieji gėrimai (išskyrus alų)“ apimtį, taigi yra tapačios. Apeliacinis skyrius pažymėjo, kad sutampa lyginamų prekių rūšis (alkoholiniai gėrimai), paskirtis, realizavimo sąlygos, gamintojai ir galutiniai vartotojai.

***

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Apeliacinis skyrius nusprendė protestą tenkinti ir nesuteikti apsaugos Lietuvoje prekių ženklo „FIRE & ICE“ tarptautinei registracijai Nr. 1579492.

Šis Apeliacinio skyriaus sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2023 m. balandžio 11 d.).