Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius 2022 m. spalio 11 d. išnagrinėjęs suinteresuoto asmens AB „Volfas Engelman“ protestą Nr. PNZ-914 dėl UAB „Manjana“ prekių ženklo „Volfo fabrikas“ (paraiškos Nr. 2021 1167), priėmė sprendimą neregistruoti prekių ženklo „Volfo fabrikas“, kadangi tokio ženklo registracija jos pareiškėjui nepelnytai sudarytų sąlygas naudotis suinteresuoto asmens ženklo „VOLFAS ENGELMAN KAUNAS ANNO 1853“ (reg. Nr. 65117) reputacija.

Apeliacinis skyrius proteste vertino, ar ginčijamas vėlesnis ženklas „Volfo fabrikas“ yra panašus į anksčiau registruotą suinteresuoto asmens AB „Volfas Engelman“ ženklą „VOLFAS ENGELMAN KAUNAS ANNO 1853“, ar ankstesnis ženklas pasižymi reputacija Lietuvoje bei tai, ar dėl ginčijamo ženklo naudojimo atsirastų galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio ženklo privalumais arba pažeisti šio ženklo skiriamuosius požymius ar pakenkti jo reputacijai.

Apeliacinis skyrius konstatavo, kad egzistuoja ryšys tarp lyginamų ženklų, nes ginčijamas ženklas „Volfo fabrikas“ yra panašus į suinteresuoto asmens reputaciją turintį ženklą „VOLFAS ENGELMAN KAUNAS ANNO 1853“. Šiuo atveju pastebėtina, kad kuo aukštesnis ankstesnių ženklų skiriamasis požymis ir reputacija, tuo lengviau identifikuojamas pasinaudojimas šia reputacija.

Apeliacinis skyrius nustatė, kad suinteresuoto asmens ženklas pasižymi aukštu skiriamuoju požymiu bei reputacija, taigi pasižymi aiškiu gebėjimu identifikuoti nagrinėjamas prekes su tam tikru komerciniu šaltiniu. Vėlesnis ginčijamas ženklas „Volfo fabrikas“, būdamas panašus į reputaciją Lietuvoje turintį prekių ženklą, asocijuosis su šiuo ženklu, tokiu būdu įgydamas pranašumą, pasinaudodamas ankstesnio ženklo reputacija ir geru vardu.

Apeliacinis skyrius konstatavo, kad rinkoje pristatytas ginčijamas ženklas „Volfo fabrikas“, nors ir skirtas skirtingoms paslaugoms 36 klasėje, tarp vartotojų gali būti siejamas su nurodytu suinteresuoto asmens ženklu dėl nustatyto panašumo, taigi gali būti pasinaudota reputaciją turinčio ženklo žinomumu ir komerciniu įdirbiu rinkoje, kartu susilpninant ankstesnio ženklo skiriamąjį požymį. Tą patvirtina ir į ginčą pateikti įrodymai – UAB „RAIT“ atliktas vartotojų nuomonės tyrimas, kuris patvirtina, kad didžiajai daliai apklaustųjų (44 proc., 61 proc.) vien žymuo „Volfas“ kelia asociacijas būtent su suinteresuotu asmeniu ir suinteresuoto asmens vykdoma veikla.

Tai dar vienas sprendimas, kuomet Apeliacinis skyrius vertino ir pripažino ankstesnio prekių ženklo reputaciją Lietuvoje. Primename, kad Apeliacinis skyrius 2020 m. rugpjūčio 14 d. proteste Nr. PNZ-801 priėmė pirmąjį sprendimą, kuriuo buvo konstatuota Vilniaus miesto Savivaldybės administracijos ženklo „VILNIUS“ (reg. Nr. 74000) reputacija. Su šiuo sprendimu galima susipažinti čia.

Apeliacinio skyriaus sprendimas, priimtas proteste Nr. PNZ-914, dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui. Su visu sprendimo tekstu galite susipažinti Protestų duomenų bazėje, sprendimas paskelbtas ir VPB OB (Valstybinio patentų biuro oficialus biuletenis, 2022 m. spalio 25 d.)