Liepos 15 dieną Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės Ženevoje vadovo pavaduotojas Arūnas Jievaltas Lietuvos delegacijos vardu pasisakė liepos 14 d. prasidėjusioje Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (toliau – PINO) generalinės asamblėjos 63-joje sesijoje.

Delegacijos vadovas išreiškė solidarumą su Ukraina ir Ukrainos žmonėmis, pažymėdamas, kad Lietuva griežčiausiai smerkia neišprovokuotą ir nepateisinamą Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą. Šiais veiksmais Rusija šiurkščiai pažeidžia tarptautinę teisę ir griauna intelektinės nuosavybės sistemą. Reaguojant į tai, Lietuva prisijungė prie bendraminčių šalių iniciatyvos dėl PINO pagalbos ir paramos Ukrainos inovacijų ir kūrybiškumo sektoriui bei intelektinės nuosavybės sistemai teikimo.

Lietuvos delegacija dėkojo PINO už glaudų bendradarbiavimą intelektinės nuosavybės skatinimo ir apsaugos srityje. Pastaraisiais metais Lietuva prisijungė prie tokių PINO projektų, kaip WIPO Lex-Judgments ir WIPO Alert, kuriais skatinama informacijos apie intelektinę nuosavybę sklaida ir stiprinama intelektinės nuosavybės teisių apsauga.

Kaip vieną sėkmingiausių regioninio bendradarbiavimo pavyzdžių, delegacijos vadovas išskyrė šių metų kovo 25 d. pasirašytą Baltijos šalių technologijų perdavimo centrų tinklo (TTO) bendradarbiavimo susitarimą. Tikimasi, kad šis ilgalaikis PINO koordinuojamas ir remiamas projektas sustiprins trijų Baltijos šalių universitetų bendradarbiavimą, suvienys mokslo ir studijų institucijose dirbančius žinių ir technologijų perdavimo ekspertus, prisidės prie mokslo ir verslo bendradarbiavimu pagrįstų inovacijų kūrimo.

Delegacija taip pat atkreipė dėmesį į Lietuvos lyderystę Europoje pagal moterų mokslininkių skaičių. Lietuvoje daugiau nei pusė šalies mokslininkių ir inžinierių yra moterys. Vis dėlto lygių galimybių užtikrinimas išlieka vienu aktualiausių iššūkių, todėl Lietuva pasveikino PINO dėmesį šiam klausimui.

Generalinė asamblėja yra aukščiausias PINO valdymo organas. Jos metu sprendžiami svarbiausi šios organizacijos valdymo, teisėkūros, planavimo ir biudžeto klausimai.

PINO generalinės asamblėjos 63-oji sesija vyksta 2022 m. liepos 14-22 d. Ženevoje. Lietuvą šioje asamblėjoje atstovauja delegacija, susidedanti iš Kultūros ministerijos, Valstybinio patentų biuro ir Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje atstovų.

Parengė Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė Ženevoje.