INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ IR MOKSLAS

Intelektinė nuosavybė ir mokslas

Daug intelektinės nuosavybės objektų sukuriama mokslo ir studijų institucijose vykdant įvairius mokslinius tyrimus. Todėl svarbu mokslo ir studijų institucijoms (aukštosioms mokykloms, mokslinių tyrimų institutams) tinkamai apsaugoti savo sukuriamą intelektinę nuosavybę ir ją komercializuoti.

Kad būtų galima efektyviai paskirstyti mokslo ir verslo veiklos kryptis bei išteklius, būtina užtikrinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Lietuvos universitetai, siekdami skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei žinių dalijimąsi, įsteigė technologijų perdavimo centrų tinklą (https://www.tto.lt/).

Naudingos nuorodos

Daugiau informacijos apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą, jo svarbą ir naudą: