Po kiek ramesnio balandžio mėnesio, norime pasidžiaugti paaugusiu Lietuvos verslo atstovų aktyvumu „Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) fondo projekte“, skirtame padėti Europos Sąjungos šalyse registruotoms MVĮ naudotis savo intelektinės nuosavybės teisėmis. Per šių metų gegužės mėnesį jau 120 Lietuvos MVĮ yra pateikusios paraiškas čekiams gauti ir tai yra 17 procentų daugiau lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Jei esate MVĮ, kviečiame teikti paraiškas ir susigrąžinti net iki 6 630 Eur:

  • 90% intelektinės nuosavybės išankstinio nustatymo paslaugų („IP Scan“) kainos;
  • 75% prekių ženklų ir dizaino mokesčių už prekių ženklo ar dizaino apsaugą nacionaliniu ir ES lygiu;
  • 50% už ES ribų taikomų tarptautinių prekių ženklo ir dizaino registravimo mokesčių sumos;
  • 75% nacionalinio patento išdavimo mokėtinų mokesčių (pvz.: paraiškos padavimo, paieškos ir ekspertizės, patento išdavimo ir paskelbimo mokesčių) sumos;
  • 75% Europos patento paraiškos padavimo ir Europos patentų tarnybos teikiamos išradimo paieškos paslaugos mokesčių sumos;
  • 50%  Europos patento paraiškos parengimo ir padavimo teisinės išlaidos;
  • 75% Bendrijos augalų veislės elektroniniu būdu teikiamos paraiškos mokesčiui bei ekspertizei

Primename, kad pasinaudoti šiuo projektu yra itin paprasta. Sėkmingam paramos gavimui reikia vos kelių žingsnių [skrajutė su žingsniais].

Plačiau apie šį projektą – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos svetainėje: https://www.euipo.europa.eu/lt/discover-ip/sme-fund ir Valstybinio patentų biuro svetainėje: https://vpb.lrv.lt/lt/aktualu/2024-m-mvi-fondo-projektas/.

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams, kviečiame kreiptis tiesiogiai į ESINT: customercare@euipo.europa.eu arba į Valstybinį patentų biurą: mviprojektas@vpb.gov.lt, telefonu +370 5 278 02 90.