Skubame pranešti, kad nuo 2024 m. gegužės 21 d.  atnaujintas paraiškų Čekiui 3 (išradimų patentai) priėmimas Europos Komisijos ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) vykdomame „Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) fondo projekte“, skirtame padėti Europos Sąjungos šalyse registruotoms MVĮ naudotis savo intelektinės nuosavybės teisėmis.  

Primename, kad pateikus paraišką ir gavus teigiamą sprendimą dėl jo suteikimo, galima susigrąžinti iki 3 500 eurų vienam gavėjui (MVĮ) už išradimo patentavimą: 

  • 75% nacionalinio patento išdavimo mokėtinų mokesčių (pvz.: paraiškos padavimo, paieškos ir ekspertizės, patento išdavimo ir paskelbimo mokesčių) sumos; 
  • 75% Europos patento paraiškos padavimo ir Europos patentų tarnybos teikiamos išradimo paieškos paslaugos mokesčių sumos; 
  • 50% Europos patento paraiškos parengimo ir padavimo teisinės išlaidos neviršijant 2 000 eurų ribos. 

Atkreipiame dėmesį, kad su naujų Europos patentų paraiškų rengimu ir pateikimu susijusių paslaugų teisinės išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jas teikia Europos Sąjungoje įsisteigę asmenys ar subjektai, turintys teisę atstovauti pareiškėjams Europos patentų tarnyboje nagrinėjamose bylose pagal Europos patentų konvenciją (https://www.epo.org/en/applying/representatives?size=n_10_n). 

Kviečiame visas Lietuvos mažas ir vidutines įmones ir jų atstovus suskubti ir dar šiais metais pasinaudoti MVĮ fondo projekto teikiamomis galimybėmis 

Plačiau apie šį projektą – Valstybinio patentų biuro svetainėje: https://vpb.lrv.lt/lt/aktualu/2024-m-mvi-fondo-projektas/ , Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos svetainėje: https://bit.ly/3Pod9Da bei svetainėje Intelektinė.lt adresu https://intelektine.lt/mvi-2024/. 

Dėl papildomos informacijos ar kilus klausimams, kviečiame kreiptis tiesiogiai į ESINT: customercare@euipo.europa.eu arba į Valstybinį patentų biurą: mviprojektas@vpb.gov.lt, telefonu +370 5 278 02 90 ar registruotis nuotolinei konsultacijai internetu https://intelektine.lt/konsultacijos.