Siekiant užtikrinti veiksmingą ir pareiškėjų poreikius atitinkantį ginčų sprendimą Valstybiniame patentų biure (toliau – VPB), nuo 2024 metų pradžios VPB pradedamos teikti neteisminės mediacijos paslaugos.

VPB Apeliaciniame skyriuje ikiteismine tvarka yra nagrinėjami ginčai dėl prekių ženklo ar dizaino registracijos, prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar panaikinimo. VPB atliekamos mediacijos metu mediatorius padės ginčo šalims taikiai spręsti ginčą VPB Apeliaciniame skyriuje nagrinėjant protestą, negaliojimo ar panaikinimo prašymą. VPB mediacija bus siekiama užtikrinti konstruktyvų ginčo šalių dialogą ir derybų pažangą, efektyviausiai ir mažiausiomis sąnaudomis išspręsti Apeliaciniam skyriui perduotą ginčą ir išsaugoti santykių tarp ginčo šalių tęstinumą bei informacijos konfidencialumą. Tikimasi, kad taikant VPB mediaciją, ginčai bus išsprendžiami operatyviau, ginčo šalys patirs mažiau ginčo sprendimo išlaidų, padidės tikimybė konkretaus ginčo atveju tarp šalių atkurti ne tik teisinę, bet ir socialinę taiką.

VPB mediaciją vykdys VPB darbuotojai – mediatoriai, atitinkantys Mediacijos įstatyme numatytus kvalifikacinius reikalavimus ir įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. VPB mediacijos paslauga būtų teikiama nemokamai.

Primename, kad tais atvejais, kai protestas ar prašymas ženklo registraciją pripažinti negaliojančia ar ją panaikinti atsiimamas iki sprendimo priėmimo dienos, grąžinama 50 procentų už šiuos veiksmus sumokėto mokesčio.

VPB mediacijos taisyklės skelbiamos čia.