Šiemet Lietuva pasauliniame reitinge pakilo net per 5 pozicijas ir užima 34-ąją vietą tarp 132 valstybių. Tai aukščiausias šalies rezultatas per pastaruosius ketverius metus (2020 m. užimta 40 pozicija, 2021 m. ir 2022 m. – 39). 

Inovatyviausių 2023 m. šalių penketukas šiais metais – pirmauja lyderės pozicijų neužleidžianti Šveicarija, į antrą vietą pakilo Švedija, trečioje vietoje yra JAV, ketvirtą vietą išlaiko Jungtinė Karalystė, o į penktąją vietą pakilo Singapūras. 

“Ypatingai didžiuojamės mūsų šalies pasiekimais ir vertiname ilgametį bendradarbiavimą su Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Inovacijų agentūra. Džiaugiamės, jog VPB veikla padeda užtikrinti visuomenės pramoninės nuosavybės apsaugą ir prisideda prie sparčiai augančių Lietuvos rezultatų pasauliniame kontekste.  

Drauge su Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (ESINT), tęsiame projektą „Mažų ir vidutinių įmonių fondas“, kuris skirtas suteikti finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms apsaugoti ir efektyviai valdyti savo intelektinę nuosavybę. Per trejus veiklos metus MVĮ fondo projekte, Lietuva patenka į ES šalių dešimtuką, rezultatyviai prisidedant prie inovacijų ekosistemos išsivystymo” – džiaugsmingai atsiliepia apie šių metų Lietuvos pasiekimus VPB direktorė Irina Urbonė. 

Vienas iš aukščiausių pasiekimų pasauliniame inovacijų reitinge, jog Vienaragių vertinime Lietuva užima 1-ąją vietą tarp kurių net dvi populiariausios vienaragių kompanijos – “Vinted” (5 mlrd. JAV dolerių) ir “Nord security” (2 mlrd. JAV dolerių).  

2023 m. rugsėjo mėn. 27 d.:
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas žiniasklaidai 

„Vertinant Lietuvos pozicijos pagal pasaulio inovacijų indeksą dinamiką, iš 80 rodiklių daugiau kaip pusės rezultatai per metus pagerėjo. Tai – indikacija, kad Lietuvos inovacijų ekosistema sparčiai ir visapusiškai tobulėja. Taip kuriama daugiau galimybių augti Lietuvos ekonomikai“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.  

Palyginti su praėjusiais metais, didžiausią progresą pagal Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) skaičiuojamą indeksą pasiekė ir 28 vietomis šoktelėjo vidaus pramonės diversifikavimas, 22 vietomis pakilo verslo aplinkos vykdymo politika. Bendrojo kapitalo formavimas pakilo per 18 vietų, klasterių plėtros ir išsivystymo būklė – per 16 vietų. Taip pat per metus pakilo tokie rodikliai kaip prekyba, diversifikacija ir rinkos dydis, verslo finansuojami MTEP projektai bendroje išlaidų struktūroje, logistikos našumas, verslumo skatinimo politika ir verslumo kultūra bei teisėkūros aplinka. 

„Per vienerius metus Lietuvos teisės viršenybės užtikrinimo vertinimas pakilo net keturiomis pozicijomis, nuo 30 iki 26 pozicijos. Teisėkūros efektyvumas Lietuvoje taip pat yra vertinamas šešiomis pozicijomis geriau – nuo 29 iki 23 pozicijos. Šie pokyčiai apibūdina pagrindą, iš kurio kyla Lietuvos proveržis.  Šiemet akivaizdžiai matome, kaip stiprinama teisinė sistema, gerina Lietuvos, kaip patikimos partnerės, pozicijas pasaulyje“, – teigia teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.   

Lietuva taip pat gali didžiuotis pirma vieta pasaulyje pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių moterų užimtumo lygį. Aukšti minėtų rodiklių rezultatai rodo akivaizdų Lietuvos inovacijų aplinkos progresą ir įmonėse sudaromas lygias darbo bei karjeros augimo galimybes. 

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veikla nuosekliai padeda Lietuvos verslui augti ir skatinti Lietuvos įmones vis labiau integruotis į ES vertės grandines, o siekiant jose išlikti, didinti investicijas į MTEPI. Paskelbtas kvietimas įgyvendinti misijomis grįstas mokslo ir inovacijų programas ir atrinkti trys stipriausi konsorciumai, kuriems keliamas tikslas svariai prisidėti prie visuomenės problemų sprendimo.  

Šiais metais taip pat pritrauktas tarptautinis akceleratorius, kuris dar labiau pagyvins startuolių ekosistemą. Siekiant Lietuvoje didinti inovatyvių viešųjų pirkimų skaičių, parengtos inovatyvių viešųjų pirkimų gairės.  

Lietuvos ekonomikai stiprinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija iki 2023 m. pabaigos paskelbs finansuojamų veiklų kvietimų, kurių bendra vertė sieks beveik 1 mlrd. eurų. Iš jų apie 365 mln. eurų numatyta verslui, inovacijoms ir investicijoms. 

Taip siekiama padidinti verslo, inovacijų ir investicijų srities išlaidas moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai (MTEP) – iki 2024 metų pasiekti 1,5 proc. BVP. Taip pat daug dėmesio skirta startuoliams ir veikiantiems verslams. 

Daugiau informacijos: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos puslapyje 

Čia galite susipažinti su 16-uoju Pasaulinio inovacijų indekso 2023 dokumentu (WIPO’s Global Innovation Index (GII) – https://bit.ly/454N4NP)