Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (angl. DG CNECT)  paskelbė visuotinį kvietimą teikti atsiliepimus siekiant kovoti su tiesiogiai transliuojamo turinio piratavimu internete.

Šia kovos su tiesiogiai transliuojamo turinio piratavimu iniciatyva Europos Komisija (toliau – EK) siekia pasiūlyti priemonių rinkinį, skirtą kovai su neteisėtu srautiniu tiesioginių renginių, visų pirma sporto renginių, transliavimu.

Remdamasi atitinkamomis ES teisėkūros priemonėmis, EK skatins valstybes nares ir privačius subjektus, naudojantis ES teisės aktuose numatytomis priemonėmis, efektyviau kovoti su neteisėtu tiesiogiai transliuojamo turinio perdavimu internetu.

Kvietimas pateikti įrodymų yra atviras atsiliepimams iki 2023 m. vasario 10 d.

Daugiau informacijos rasite čia https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13654-Kova-su-tiesiogiai-transliuojamo-turinio-piratavimu-internete_lt