Europos Komisijos ir Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (ESINT) vykdomas Mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) fondo projektas, skirtas padėti ES MVĮ naudotis savo intelektinės nuosavybės  teisėmis, pradėjo  veikti nuo 2022 m. sausio 10 d. Šiais metais MVĮ fondo projektu jau pasinaudojo daugiau kaip 16,5 tūkstančio MVĮ visoje Europoje, iš jų daugiau nei 600 Lietuvos MVĮ.

Čekiui 1, kuris skirtas „IP Scan“ paslaugoms bei prekių ženklams ir dizainui finansuoti šiais metais MVĮ fonde buvo numatyta 25 mln. Eurų. Dėl didelio susidomėjimo čekiu 1, beveik visos MVĮ fonde numatytos lėšos 2022 metams jau yra paskirstytos. Prognozuojama, kad jau š.m. rugsėjo pabaigoje kompensacijų skyrimas šiais metais čekiui 1 bus sustabdytas.

Kviečiame visus pareiškėjus, norinčius dar šiais metais pasinaudoti čekiu 1 kompensacijai gauti, nedelsti ir pateikti paraišką dėl kompensacijos skyrimo.

Čekio 2, kuris skirtas nacionaliniams  patentams, finansavimas bus teikiamas ir toliau pagal eiliškumo principą, kol bus panaudotos visos jam 2022 m. skirtos lėšos.

Sekite mūsų puslapio naujienas apie MVĮ fondo projekto veiklas 2023 metais.

Jei turite klausimų, maloniai prašome kreiptis į Valstybinį patentų biurą adresu: mviprojektas@vpb.gov.lt.