Europos patentų tarnyba kartu su Europos investicijų banku paskelbė bendrą tyrimą „Giliųjų technologijų (angl. deep tech) naujovės išmaniosiose prijungtosiose technologijose: Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų MVĮ lyginamoji analizė“.

Šiuo tyrimu politikos formuotojams, pramonei ir visuomenei siekiama pristatyti  išsamią Europos ir JAV mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), kurios per pastarąjį dešimtmetį kuria ir patentuoja naujas technologijas, susijusias su ketvirtąja pramonės revoliucija, verslo analizę ir ypatumus. Tai apima technologijas nuo daiktų interneto ir debesų kompiuterijos iki 5G ir dirbtinio intelekto. Tyrime aptariami konkretūs iššūkiai, su kuriais susiduria giliųjų technologijų MVĮ Europos Sąjungoje lyginant su MVĮ Jungtinėse Amerikos Valstijose, taip pat pateikiamos politikos rekomendacijos, kaip toliau skatinti MVĮ augimą naudojant pažangias prijungtąsias technologijas.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad JAV MVĮ labiau vysto ketvirtosios pramonės revoliucijos technologijas nei ES MVĮ, taip dar labiau prisidėdamos prie JAV lyderystės naudojant pažangiąsias skaitmenines technologijas

JAV yra dvigubai daugiau MVĮ, turinčių tarptautinį ketvirtosios pramonės revoliucijos patentų portfelį, nei visose ES šalyse. Pagal tyrimo duomenis prie tarptautinių patentų augimo Europos Sąjungos MVĮ prisidėjo 10 proc., kai tuo tarpu JAV indėlis sudarė 16 proc.

ES ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ labiau investuoja nei kitos ES MVĮ

Apie 80 proc. ES ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ turi 50 ar mažiau darbuotojų ir beveik 60 proc. veikia jau daugiau nei 10 metų drauge su ilgalaikio vystymo ciklais, būdingais giliosioms technologijoms.

ES ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ gavo daug didesnį finansavimą nei kitos ES MVĮ ir daugiau investuoja, skirdamos iki 70 proc. visų investicijų ketvirtosios pramonės revoliucijos naujovėms.

Daugiau nei kas antra ES ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ sieja savo ateitį su rinka Europoje

Nors 32 proc. ES MVĮ vis dar daug dėmesio skiria verslo vystymui savo šalyje, tačiau vis daugiau ES MVĮ (52 proc.) savo ateities pagrindine rinka nurodo Europą ir tai atsispindi jų patentų portfelių geografinėje plėtroje.

Ketvirtadalis Europos ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ ateities pagrindine rinka laiko Jungtines Amerikos Valstijas (24 proc.). Šis santykis siekia 38 proc. tarp Europos ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ, kurios rinkoje atlieka pagrindinį vaidmenį.

Finansavimo prieinamumas yra labai svarbus skatinant ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ augimą

Daugiau nei 30 proc. ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ Europos Sąjungoje ir JAV finansavimo prieinamumą nurodo kaip didžiausią verslo kliūtį, svarbesnę nei darbuotojų, turinčių reikiamus techninius įgūdžius, turėjimą.

54 proc. jauniausių ir mažiausių įmonių finansų prieinamumą nurodo kaip pagrindinę paramos, reikalingos paskatinti juos toliau naudoti ir vystyti ketvirtosios pramonės revoliucijos technologijas, politikos kryptį.

Beveik pusės visų ketvirtosios pramonės revoliucijos MVĮ (49 proc.) nuomone, išradimų patentai yra labai svarbūs užtikrinant finansavimą ir didžioji MVĮ dauguma (80 proc.) teigia, kad investuotojai labai didelį dėmesį skyrė į MVĮ turimą intelektinės nuosavybės strategiją.

Daugiau informacijos apie tyrimą rasite čia: https://www.epo.org/service-support/publications.html?pubid=78#tab3

Taip pat kviečiame pažiūrėti vaizdo įrašą čia: https://www.youtube.com/watch?v=FLDTPmXgz_c