Balandžio viduryje Europos Komisija (EK) pateikė pasiūlymą sukurti pirmąją sistemą, kuria bus siekiama apsaugoti intelektinę nuosavybę, susijusią su amatininkų ir pramonės gaminiais, gaminamais taikant originalią ir autentišką tradicinę tų regionų praktiką.

Ši sistema bus taikoma tokiems gaminiams kaip Murano stiklas, Donegalo tvidas, Limožo porcelianas, Zolingeno stalo įrankiai, Boleslaveco keramika ir pan. Nors šie gaminiai turi ne tik europinę, o dažnai ir pasaulinę reputaciją ir prestižą, iki šiol gamintojai negalėjo naudotis ES geografinių nuorodų apsauga, kuria jų gaminių kilmė ir reputacija būtų susietos su jų kokybe.

Šiuo pasiūlymu dėl reglamento Komisija siekia sudaryti gamintojams sąlygas apsaugoti amatininkų ir pramonės gaminius, siejamus su jų regionu, bei jų sukauptą tradicinę praktinę gamybos patirtį Europoje ir už jos ribų.

Plačiau: https://bit.ly/3OyDqfv.