Europos Komisija organizuoja viešąją konsultaciją dėl esminių standarto patentų (ESP) sistemos tobulinimo ir iki 2022 m. gegužės 9 d. kviečia viešojo ir privataus sektoriaus atstovus teikti savo nuomonę, atsiliepimus ir pastebėjimus šiuo klausimu.

Kadangi netrukus pradės veikti bendra patentų sistema, dabar yra tinkamiausias laikas patobulinti ES patentų teisę ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis ypatingos svarbos technologijomis. Todėl Europos Komisija ketina parengti nuoseklų ir subalansuotą dokumentų rinkinį, susidedantį iš trijų su patentais susijusių pasiūlymų. Šie pasiūlymai, paskelbti intelektinės nuosavybės veiksmų plane, apims papildomos apsaugos liudijimus, priverstinį licencijavimą ir esminius standarto patentus (ESP).

Šios iniciatyvos tikslas – skatinti veiksmingą ir tvarią ESP licencijavimo ekosistemą, kurioje būtų atsižvelgiama ir į ESP savininkų, ir į naudotojų interesus.

Atsižvelgus į tai, Europos Komisija siekia atlikti poveikio vertinimą. Šis vertinimas bus grindžiamas esamais tyrimais ir konsultacijų rezultatais, taip pat būsimų viešų konsultacijų ir suinteresuotųjų šalių surengtos veiklos metu gautais duomenimis. Šių viešų konsultacijų tikslas –sužinoti suinteresuotųjų šalių nuomonę įvairiais klausimais, kurie yra svarbūs kuriant veiksmingą ESP licencijavimo sistemą.

Europos Komisija ypač suinteresuota sužinoti ESP savininkų, ESP naudotojų, patentinių patikėtinių, praktikuojančių teisininkų, akademinės bendruomenės atstovų, patentų susivienijimų administratorių, pramonės asociacijų, startuolių ir kitų su ESP susijusios patirties turinčių suinteresuotųjų šalių nuomones.

Daugiau apie kvietimą teikti informaciją rasite čia: https://tinyurl.com/2p8u29sw

Norint teikti savo pastabas ir atsiliepimus, reikia užsiregistruoti arba prisijungti naudojantis savo socialinio tinklo paskyra čia: https://tinyurl.com/2x8rybwk