Europos Komisija organizuoja viešąją konsultaciją dėl priverstinių licencijų sistemos ES tobulinimo ir nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki balandžio 29 d. kviečia viešojo ir privataus sektoriaus atstovus teikti savo nuomonę, atsiliepimus ir pastebėjimus šiuo klausimu.

Nepaisant strateginės patentų svarbos, šiuo metu patentų teisinis reguliavimas ES lygiu yra gana ribotas ir susiskaidęs. Kadangi netrukus pradės veikti bendra ES patentų sistema, siūloma pagalvoti apie tolimesnį ES patentų teisės tobulinimą ir palankesnių sąlygų naudotis ypatingos svarbos technologijomis sudarymą. Viena iš Europos Komisijos šiuo metu nagrinėjamų galimų iniciatyvų yra susijusi su patentų priverstiniu licencijavimu.

Bendras tikslas yra sukurti ES priverstinio licencijavimo sistemą, kuri būtų mažiau susiskaidžiusi ir geriau pritaikyta ES masto krizėms įveikti. Kadangi priverstinis licencijavimas gali turėti didelį poveikį intelektinės nuosavybės teisių turėtojams, tai turėtų likti išimtinė, kraštutinė priemonė, taikoma nepavykus sudaryti savanoriškų susitarimų.

Atsižvelgus į tai, Europos Komisija siekia atlikti poveikio vertinimą. Taip bus įvertintos galimybės, padėsiančios pasirengti šiai iniciatyvai ir apsispręsti dėl ekonomiškai efektyviausio sprendimo. Europos Komisija turėtų baigti poveikio vertinimą iki 2022 m. IV ketv. ir patvirtinti jį 2023 m. I ketv.

Konsultacijų tikslas – surinkti visų suinteresuotųjų šalių nuomones. Konsultacijų metu bus renkama informacija apie įvairias priverstinių licencijų išdavimo krizės metu priežastis ir procedūras, taip pat norima nustatyti kliūtis ir poveikį priverstinio licencijavimo sistemos dalyviams. Konsultacijos padės Europos Komisijai rengti poveikio vertinimą, kurio  – tikslas yra išsamiai išnagrinėti situaciją ir nustatyti, ar reikėtų imtis veiksmų Europos Sąjungos lygmeniu, ir koks yra galimas ekonominis, socialinis ir ekologinis įvairių  sprendimų poveikis. Poveikio vertinimo rezultatai padės Europos Komisijai priimti atitinkamą sprendimą.

Daugiau apie kvietimą teikti informaciją rasite čia: https://tinyurl.com/2s3dsaky

Norint teikti savo pastabas ir atsiliepimus, reikia užsiregistruoti arba prisijungti naudojantis savo socialinio tinklo paskyra čia: https://tinyurl.com/2p96v4ac