Domenai

Domenai

Nemokamos konsultacijos intelektinės nuosavybės klausimais

Turite su intelektine nuosavybe susijusių klausimų?

Kreipkitės konsultacijai

Kas yra domenas?

Domenai yra svarbus verslo veiklos identifikatorius, kuris glaudžiai susijęs su intelektinės nuosavybės teisėmis. Domenai yra konkretaus subjekto parengtos informacijos pasiekiamumo adresai internete, sukurti taip, kad vartotojai, ieškodami informacijos, galėtų nesunkiai aptikti subjekto teikiamą informaciją specialiai sukurtoje svetainėje (tinklalapyje) internete.

Domenų apsauga

Domenai pagal sudėtines dalis gali būti registruojami kaip bendrieji aukščiausio lygio domenai – jų vardai baigiasi tokiomis dalimis kaip .com, .org ar .net, arba šalies kodo aukščiausio lygio domenai, pvz., .lt (Lietuva).

Domeną įprastai sudaro bendroji dalis (https://www.), paties subjekto pasirinkta skiriamoji dalis, kuri yra individuali, ir baigiamoji dalis, nurodanti domeno lygį.

Domeno skiriamąją dalį sudaro skiriamuosius požymius turintys elementai, kurie gali būti bendriniai žymenys arba išskirtiniai žymenys – asmens vardas, pavardė, pseudonimas, juridinio asmens pavadinimas, prekių ženklas, geografinė nuoroda, autorių teisėmis saugomo kūrinio pavadinimas, dalis arba kitas skiriamąjį požymį turintis elementas.

Domenus registruoja akredituoti paslaugų teikėjai ir tai dažniausiai yra nevyriausybinės organizacijos. Jos vadovaujasi principu „pirmas atėjai, pirmą aptarnavo“ (angl. first come, first served), t. y. jos netikrina, ar registruojamas domenas nepažeidžia kito asmens ankstesnių teisių. Todėl domeną registruojantis asmuo yra pats atsakingas už pasirinktą domeną ir dėl jo galintį kilti ginčą.

Lietuvoje Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centras yra paskirtas .lt domeno administratoriumi. Tačiau domeną galima registruoti pas pasirinktą akredituotą paslaugų teikėją. Teikėjų sąrašas skelbiamas čia: https://www.domreg.lt/paslaugu-teikejai/. Taip pat galima naudoti užsienio akredituotų paslaugų teikėjų suteiktus domenus (https://www.domreg.lt/paslaugu-teikejai/uzsienio-akredituoti-paslaugu-teikejai/).

Domenų savininkų teisės ir jų gynimas

Kadangi domenas pagal savo paskirtį yra adresas, jo savininkas neturi išimtinių teisių į šį adresą kaip individualų intelektinės nuosavybės objektą. Tačiau domeno savininkas gali turėti išimtines teises į domene naudojamus skiriamuosius požymius turinčius elementus (dažniausiai prekių ženklus, juridinių asmenų pavadinimus, autorių teisių saugomus kūrinių pavadinimus, geografines nuorodas) ir ginti savo teises nesąžiningos konkurencijos atveju, jei kiti asmenys nori pasinaudoti domenu be jo savininko sutikimo ir galima klaidinimo tikimybė ir pan.

Ankstesnių intelektinės nuosavybės teisių savininkai turi teisę reikalauti, kad kiti asmenys nenaudotų domenuose tokių elementų, į kuriuos jie turi teises, perleistų jiems domeną, išregistruotų domeną ir kt.

Ginčai dėl domeno vardo gali būti sprendžiami ginčo šalių derybomis (tiesiogiai) arba taikant neteisminę mediaciją (dalyvaujant tarpininkui), arba kreipiantis į arbitražą ar teismą.

Bylą nagrinėjant arbitraže ar teisme, ieškovas ir atsakovas gali susitarti sudaryti taikos sutartį, o teismo procese – prašyti teisminės mediacijos (daugiau informacijos čia).

Jeigu ginče dalyvauja užsienio subjektai ir ypač jei ginčas kyla dėl prekių ženklų naudojimo domenuose, galima pasinaudoti Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos Mediacijos ir arbitražo centro paslaugomis.

Domenų paieška Lietuvoje

Kauno technologijos universiteto Interneto paslaugų centro interneto svetainėje galima atlikti Lietuvoje registruotų .lt domenų paiešką (https://www.domreg.lt/). Tai patartina padaryti tiek prieš registruojant domeną, tiek prieš registruojant prekių ženklą.