Kaip apsaugoti intelektinės nuosavybės teises užsienyje?

Kodėl svarbu apsaugoti intelektinę nuosavybę užsienyje, kokiu atveju reikėtų svarstyti apie intelektinės nuosavybės apsaugą užsienyje?

Intelektinės nuosavybės teisės yra teritorinio galiojimo, t. y. jos saugomos ir ginamos toje teritorijoje, kurioje paprašyta teisinės apsaugos. Todėl labai svarbu, prieš pradedant veiklą kitose valstybėse, apsaugoti savo teises tų valstybių teritorijoje, jas įregistruojant, jeigu objektai yra registruojami, taip pat reikėtų susipažinti su tų valstybių intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, susirasti atstovą, kuris išmanytų intelektinės nuosavybės apsaugos klausimus ir turėtų teisę atstovauti valstybės pramoninės nuosavybės apsaugos tarnyboje.

Informaciją apie kiekvienoje valstybėje veikiančią intelektinės nuosavybės sistemą galima rasti Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) tinklalapyje pasirinkus dominančią valstybę

Kur kreiptis siekiant apsaugoti intelektinę nuosavybę užsienyje?

Intelektinės nuosavybės objektai – Lietuvos piliečių sukurti kūriniai yra saugomi visose valstybėse, kurios prisijungusios prie tarptautinių konvencijų pagal šių šalių nacionalinius įstatymus. Daugybė valstybių yra prisijungusios prie Berno konvencijos. Išsamus valstybių, kurios prisijungusios prie įvairių konvencijų, sąrašas prieinamas Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) tinklalapyje.

Pramoninės nuosavybės objektai – šių objektų apsauga susijusi su registracija. Kitose valstybėse galima apsaugoti 3 būdais – nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu.

Daugiau apie išradimų apsaugą užsienyje galima rasti čiaDaugiau apie dizaino apsaugą užsienyje galima rasti čiaDaugiau apie prekių ženklų apsaugą užsienyje galima rasti čia

Kur kreiptis siekiant apginti užsienyje pažeistas intelektinės nuosavybės teises?

Jeigu intelektinės nuosavybės teisės pažeidžiamos užsienyje, teisėms ginti taikomi pažeidimo vietos įstatymai. Todėl susidūrus su intelektinės nuosavybės pažeidimu patartina dėl teisinės konsultacijos kreiptis į toje valstybėje veikiančius teisininkus, patentinius patikėtinius, atsakingas institucijas. Informaciją, kaip veikia atitinkamos valstybės intelektinės nuosavybės sistema, gali suteikti: